Tiszáninneni Nőszövetség közleménye

A Tiszáninneni Református Kerületi Nőszövetség szeretettel küldi tájékoztatását a tervezett alkalmainkról.


Április 6-án Miskolcon tervezzük a kerületben működő nőszövetség vezetőinek bemutatkozó találkozását, majd április 13-án megyei konferenciát szervezük, melyek egymással párhuzamos időben zajlanak. Téma: „Bölcsen nőnek lenni - a keresztyén élet kihívásai”.

A terveink megvalósításához kérjük Isten áldását, betartva a jelmondatunkban tett ígéretünket:

„Az Úr Isten megbecsüli gyülekezetünket (nőszövetségünket), becsüljük meg mi is. Az Úr Isten munkálkodik gyülekezetükben (nőszövetségünkben), munkálkodjunk mi is!”

S.D.G.