Tiszáninneni küldöttség Missouriban

A Tiszáninneni Református Egyházkerület küldöttsége megkezdte látogatását a Missouri Presbiteriánus Egyházkerületben.

A Missouri Presbiteriánus Egyházkerület (Presbiteryan Church of US Missouri Union Presbytery) és a Tiszáninneni Református Egyházkerület kapcsolata 1984-re nyúlik vissza. Az amerikai testvéregyház jelentős támogatást nyújtott a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma és Teológiai Akadémiája újraindításához, és rendszeres a Tiszáninneni Református Egyházkerületbe történő látogatásokkal tartották fenn a kapcsolatot.

kép

A küldöttség a Jefferson Cityben található szövetségi parlament épületében tett látogatás közben.

A Tiszáninneni Református Egyházkerület négytagú küldöttsége (Csomós József püspök, Ábrám Tibor főgondnok, Dr. Börzsönyi József és Dr. Dienes Dénes teológiai professzorok) 2004-ben látogattak Missouri-ba, amikor a kapcsolat 20 éves évfordulóját ünnepelték, most pedig az egyházkerület héttagú küldöttsége folytat látogatást. Ábrám Tibor főgondnok, Pásztor Dániel püspökhelyettes, Dr. Füsti-Molnár Szilveszter rektor, Dr. Rácsok Gabriella rektorhelyettes, Dr. Domokosné Fazekas Hajnalka székház igazgató, Petró Emőke a TIREK Ifjúsági Missziói munkatársa és Balázs Pál szerencsi lelkipásztor személyében az egyházkerület szinte valamennyi missziói területe képviselteti magát. A szakmai látogatások, gyülekezetlátogatások és gyülekezeti szolgálatok mellett a kapcsolat továbbépítésének lehetőségét is keresi a küldöttség. A látogatás kiemelt eseménye az április 3-án helyi idő szerint 18 órakor (magyar idő szerint április 4-én 1 órakor) interneten élőben is közvetített istentisztelet, amelyre a kerület lelkészeit is várják, és amelyik közös úrvacsorával zárul .