Testvérgyülekezeti találkozó a Miskolc-Avasi gyülekezetben

Testvérek a Krisztusban. Ezt tapasztalhatták meg június 23-25. között annak a négy gyülekezetnek a tagjai, akik számára lehetőség nyílt, hogy együtt töltsék a hétvégét, hálát adva Istennek megtartó, gondviselő kegyelméért.

DSC_0372

Hiszen ebben a felbolydult világban nagyon kevés alkalom adatik, amikor megoszthatjuk egymással örömünket, reménységünket arra nézve, hogy a mi jövendőnket az életet munkáló Krisztus kezében tudhatjuk. A Kolozsvár-Törökvágási gyülekezet Dr. Bibza Gábor esperes vezetésével érkezett és valóban úgy köszönthettük egymást, mint régi ismerősök. Több alkalommal is meglátogattuk már egymást, most a járványt követő kényszerű szünet után különösen nagy öröm volt, hogy újra találkozhattunk. Bár a Müncheni magyar gyülekezet képviseletében érkező Dr. Némethi Csaba presbiter tavaly ősszel is járt nálunk, a négy gyülekezet találkozása számára is különleges élményt jelentett. A vasárnapi ünnepi Istentiszteleten a felvidéki Léváról érkező Kassai Gyula lelkipásztor szolgált igehirdetéssel, aki Miskolc város díszpolgára is.

Ezek a napok a vendégekben és a házigazdákban is azt a bizonyosságot erősítették, amit Pál apostol a Thesszalonikai gyülekezetnek írt levelében így fogalmazott meg:

„Így tehát minden bajunk és üldöztetésünk között megvigasztalódtunk veletek kapcsolatban, testvéreim, a ti hitetek által. Mert egyszerre feléledünk, ha ti szilárdan álltok az Úrban.” (I.Thessz. 3,7-8)