Sárospataki népfőiskolai felhívás

Sárospataki Református Teológiai Akadémia Presbiteri és Gyülekezeti-munkás Népfőiskolájának képzéssel kapcsolatos felvételi hirdetményt olvashatják.

Kedves Presbiterek, Gyülekezeti Tagok!

Szeretettel hívunk benneteket a Sárospataki Református Teológiai Akadémia Presbiteri és Gyülekezeti-munkás Népfőiskolájának 2022. szeptemberében induló tanfolyamára. A képzés célja, hogy segítsen felkészülni arra a lelki-testi szolgálatra, amelyet Isten az Ő egyházában rátok bízott. Hallatlan kiváltság minden megbízatás a gyülekezetben, de tapasztaltból tudjuk, hogy magunktól egyikre sem vagyunk alkalmasak. Aki megváltott és elhívott, Ő kell, hogy felkészítsen Lelke által arra, amit tőlünk vár. Hisszük, hogy Isten ebben embereket is felhasznál. A képzés tehát ilyen eszköz kíván lenni.

A tanfolyam a tanév során kilenc hétvégi konzultációból áll. Ezek általában havonta kerülnek megrendezésre pénteken 17-től 20 óráig és szombaton reggel 8-tól délután 2 óráig.

Az előadások a Szentírás és a rájuk épülő hitvallásaink, valamint egyházunk történetének mélyebb megismerését segítik. Külön alkalmakon foglalkozunk a gyülekezet missziói, diakóniai szolgálataival. Közös bibliatanulmányozással gyakoroljuk Isten Igéjének megértését, és egyházjogász segíti a gyülekezeti életet szabályozó törvények megismerését.

Az előadások mellett nagy szerepe van a közben kialakuló közösségnek, beszélgetéseknek, ahol a résztvevők nemcsak egymás hite, hanem egymás tapasztalata, példája által is sokat épülnek.

A távolabbról érkezőknek a Teológia korlátozott számban méltányos áron szállást is tud biztosítani.

Jelentkezni ez évben augusztus 26-ig lehet a személyes adatok megadásával (név, születési hely és idő, gyülekezet, lakcím, telefonszám, e-mail cím) az srta@tirek.hu e-mail címen, vagy levélben a Sárospataki Református Teológiai Akadémia, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 1. postai címen. Az Akadémia honlapjáról (www.srta.hu) jelentkezési lap is letölthető a „Felvételizőknek” menüpont alatt. Fontos, hogy a jelentkezéshez a gyülekezetük lelkipásztorának ajánlását is mellékelni kell.

A képzés nem ad diplomát, így nem feltétele az érettségi. Tandíjat sem kell fizetnie senkinek. Az ünnepélyes tanévzárón átvett bizonyítvány nem valamilyen szolgálatra jogosít fel, hanem inkább azt az igyekezetet jelzi, hogy átvevője vágyik hűséggel és minél felkészültebben betölteni a gyülekezetében azt a küldetést, melyet az egyház Urától, Jézus Krisztustól kapott.