Püspöki közlemények

Pásztor Dániel egyházkerületünk püspöke, a Zsinat lelkészi alelnökeként, február 15-én délután kiadott közleményében a következőről tájékoztatott mindenkit:

„Az Elnökségi Tanács - a négy püspök és a három megjelent főgondnok - kedden, az esperesek és főgondokok értekezletén a szavazásban nem vett részt. A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben az ezt megelőző tanácskozáson nem foglaltam állást Balog Zoltán lemondásával vagy maradásával kapcsolatban. A Zsinat lelkészi elnökének ebben a helyzetben hozott döntéseit - legyen az bármi is - tudomásul veszem, és támogatom.”

Az esti órákban pedig Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke alábbiakat nyilatkozta:

"A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa által összehívott országos esperes-főgondnoki értekezlet teljesen zártkörű volt, ahol minden jelenlévő püspök és főgondnok megszólalt, de egyikük sem szavazott a Zsinat Elnökének támogatását illetően. Mivel az ott elhangzottak éppen a zártkörű megbeszélés miatt nem nyilvánosak, ezért egyikünknek sincs felhatalmazása arra, hogy a hozzászólásokról tájékoztatást adjunk.

Pásztor Dániel püspök úrhoz hasonlóan a Zsinat lelkészi elnökének ebben a helyzetben hozott döntéseit - legyen az bármi is - tudomásul veszem, és támogatom.

A Dunántúli Református Egyházkerületben eddigi 16 éves püspöki szolgálatom alatt a dunántúli reformátusság nagy családjában, egységgel és alázattal mindent megtettünk azért, hogy a nehéz helyzetben lévők, bántalmazottak, rászorulók ügyét a Jézus Krisztustól tanult szeretettel hordozzuk; valamint ezzel a krisztusi szeretettel hidakat építsünk és békességet munkáljunk. Személyes meggyőződésem, hogy a kialakult helyzetben egyházunk további hiteles szolgálatát fogjuk szem előtt tartani, ezért fogunk imádkozni és cselekedni."