Befejezték a Pamlényi református templom külső felújítását

Befejeződőtt Pamlényi Református Templom külső helyreállítása, mely a EEÖR-KP-1-2021/1-001658 számú, Egyházi épített örökség védelmét szolgáló állami támogatásból valósult meg.

keszult_magyarorszag_korm_tamogatasaval_2021

A Pamlényi Református Templom részleges felújítására az örökségvédelmi engedélyt 2023. február 17-én kapta meg és a templom külső felújítása 2023. július 31-re befejeződött. A falak kijavítása és szellőző vakolásán túl megtörtént a falszerkezet régész általi megvizsgálása is és a falak ázásának elkerülésére elkészült a dréncső rendszer is.

0099_Pamleny_reformatus_templom

A Pamlényi Református Templom

0001_Pamleny_reformatus_templom

(felújítás előtt)

1778-ban épült torony nélkül, 1800-ban alakították mai formájára. A falban van egy beépített gerenda, amelybe az 1608-as évszámot vésték (talán ez az egyházközség alapítási éve, de lehet az egyik fatemplommal kapcsolatos feljegyzés is). A templom egyetlen karzatának mellvédje csodálatosan, szép festett munka, ami 1764-ben készült, s minden bizonnyal a régi templomból maradt meg és építették be ide. A nyugati homlokzat előtti 16 méter magas torony 1914-ben készült. A templomot 2002-ben egy esőzés következtében kívül és belül 40 cm iszap öntötte el. A műemlék templom belső felújítása 2006-ra befejeződött. A külső felújítás a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások jogcímére kiírt pályázat által 14. 886.106 Ft részesült a "Pamlényi Református Templom megmentése " című pályázatunk. A torony és a külső falfelületek megromlottak, ezért nagy öröm volt számunkra, amikor értesültünk a pályázatunk pozitív elbírálásában.

A templom külső megújulásának kapcsán Bódi Noémi a település lelkipásztora úgy fogalmazott:

"Egy csodálatosan szép, felújított műemlék templomot láthatnak az ide látogatók Magyarország társadalmi - gazdasági szempontból leghátrányosabb helyzetű térségében, a Csereháton található törpefaluban. A falu és a környező települések lakóin kívül a távolabbi térségek lakói is ellátogatnak megtekinteni a szépen felújított templomot. Az idők folyamán sokan elköltöztek a településről, de kötődésük, lojalitásuk a térség iránt még ma is jelentős. A Római Katolikus és a Református Egyházközségek, Pamlény Község Önkormányzatával együttesen olyan ünnepi alkalmakat szerveznek, melyeken az elszármazott testvéreket is megszólítjuk és haza hívjuk őket.

0024_Pamleny_reformatus_templom

Így még jobban erősödik a kapcsolat a helyben lakók és az elszármazottak között is, valamint erősödnek az integrációs kapcsolatok is, ezzel is erősítve a helyi közösség identitását, mellyel megakadályozható a térséget súlytó további elvándorálsi folyamat. A település jó híre erősödik azzal is, hogy egy gyönyörűen felújított műemlék templomot látogatnak meg az ide érkezők. A település arculata megváltozott, hiszen egy szépen rendbe tett templom ékessége a falunak.A hívek is örömmel jönnek az Isten házába imádkozni és dícsérni a mi megtartó, kegyelmes Istenünket. A jó közösséggel rendelkező település akár a távolról érkezőket is ösztönzik arra, hogy ingatlant vásároljanak, melynek felújításával a falukép tovább szépül. Hálás a szívünk ezért a csodáért, hogy megújulhatott a Pamlényi Református Templomunk - ékszerdobozunk! "

" Nem más ez, mint az Isten háza és a menny kapuja."
0076_Pamleny_reformatus_templom