Öt évszázad-öt talentumos ember a Sárospataki Református Kollégium történetéből

Sárospataki diákok települési értékeket bemutató pályázatát díjazta a Református Tehetséggondozó Alapítvány.

kép

A Reformáció Emlékbizottság nevében a Református Tehetséggondozó Alapítvány (RTA Kuratóriuma) a Kárpát-medencei protestáns felekezeti iskolák számára 2015-ben felhívást tett közé településük, intézményük és híres diákjaik bemutatására. A pályázók számára lehetőséget biztosítottak arra, hogy az 500 éves évforduló kapcsán bemutathassák a nagyközönségnek a Kárpát-medencei protestáns értékeket:

- intézményüket, az iskola jeles eseményeit, az intézményben (vagy jogelődjében) tanult neves diákok és tanárok életútját;

- az intézménynek helyt adó település értékeit, különös tekintettel az épített protestáns örökségekre és protestáns művészeti értékekre (irodalmi, zenei alkotások);

- a településen élő, vagy alkotó művészek, illetve neves, a tudományos életben kimagasló teljesítményt felmutató személyeket, akik a település hírnevét gazdagították.

A Kárpát-medencei protestáns iskolák számára meghirdetett versenyen a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának csapata második helyezést ért el és 75 000 forint jutalomban részesült. Az Öt évszázad- öt talentumos ember a Sárospataki Református Kollégium történetéből pályázati anyag egy IKT eszközöket is felhasználó projekt, amely során az intézményhez kötődő neves személyiségek életútját mutatták be a gimnázium tanulói. A csapat tagjai: Kis Gyöngy Harmat, Magyar Sophia Bella Marton Dominika Petra , Pándy-Szekeres Rachel Julianna, felkészítő tanár Csikó Szilvia.