Ökumenikus imahét

Szüntelen imádkozzatok!

Januárban idén is lehetőségünk volt az egyetemes imahét estéin közösen imádkozni, felekezetre való tekintet nélkül egyként felnézni az Egyház fejére, Krisztusra, hogy azután leborulva imádjuk Őt, mint egykor a napkeletről érkező bölcsek.

DSC_0506

Sándor Frigyes

A Belvárosi Evangélikus gyülekezet lelkipásztora

Fotó: K.D.P.

Miskolcon, a korábbi évek hagyománya szerint, városrészenként más-más felekezet templomában gyülekeztünk estéről-estére, hogy az ott lévők beteljenek az Ige szavával, az imádság és az énekszó által is elmondjuk, hogy Isten ma is üzen, ma is vár, ma is megtalálható minden ember számára. A 2022. esztendő kezdetén, a világ ugyanúgy fogadja a Krisztusról, a Messiásról szóló híradásokat, mint születésekor. Vannak akik megértik, hogy valami rendkívüli, a világegyetemet megmozdító változás történt és elindulnak felé, hogy hódoljanak előtte. Vannak, hatalmasok, akik ma sem látnak túl a látható világon és nyugtalansággal szemlélik az Isten előtt hódolni kész bölcseket. De vannak ma is olyanok, akik a Szentírás által mutatott úton eljutnak a világot Megváltó Krisztushoz.

lelkszent2

Pásztor Dániel

Református püspök

Fotó: Cs.B.

Mert az idei imahéten ezt kellett megértenünk. Pásztor Dániel püspök úr igehirdetésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Krisztussal való találkozás mindenkit döntésre hív. Mellette, vagy éppen vele szemben, de állást kell foglalni mindenkinek. Az Isten különös szeretete, hogy ebben részünk lehet, hogy van lehetőség az ember számára visszatalálni Istenhez, és ahogy a bölcsek tették, elé borulva átadhatunk neki mindent, amit csak elé hozhatunk.

Minden imahét után az a kérdés foglalkoztat, hogy mit viszünk tovább áldásként a hétköznapokba? Szép emlék, baráti találkozás vagy ennél több marad a szívünkben? Tovább merünk-e imádkozni a keresztyén egységért, a világban jelenlévő háborúk megszűnéséért, az éhezők megelégítéséért, a betegségből és a járványból való szabadulásért. Ha igen, akkor Jézus azt ígéri: „Kérjetek és adatik nektek……”(Máté 7,7)

DSC_0533

Pénteki alakalom

Avasi református templom

Legyen mindennapi imádságunkká, amit az imafüzetet összeállító keresztyén testvéreink fogalmaztak meg:

Urunk Jézus! Köszönjük, hogy Te vezettél ki minket a sötétségből. Te ragyogtattad fel a reménység csillagát életünkben. Segíts, hogy mind együtt szánjuk oda magunkat országod, a szeretet, igazság és béke országának munkálására, hogy a reménység világosságává legyünk a kétségbeesés és kilátástalanság sötétségében élőknek. Fogd a kezünket, Urunk, hogy minden nap érezhessük jelenlétedet. Hadd kövessünk félelem és aggodalmaskodás nélkül! Ragyogtasd ránk világosságodat, forrósítsd fel szívünket, hogy szereteted melegét sugározzuk. Emelj magadhoz, aki megüresítetted önmagadat értünk, hogy életünkkel magasztaljunk. Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében esedezünk. Ámen