"Ő hű marad"

Sárospataki gyülekezeti találkozó

2024. június 8-án a Sárospataki Református Kollégium udvara immár harmadik alkalommal adott helyet a Tiszáninneni Református Egyházkerület gyülekezeteinek, hogy megéljék a találkozás örömét, a Krisztusban hívők egységét. Idén majd nyolcszázan döntöttek úgy, hogy ezt a napot az Igére és egymásra figyelve töltik, hogy a nap végén Istennek dicsőségét adva, hálaadással megtelve térhessen haza ki-ki a maga gyülekezetébe, és szolgáljon Krisztus parancsa szerint.

Erre a szolgálatra buzdított a Ker-Songs együttes és Söndi, akik a délelőtt folyamán az elhangzó igei üzenetek között Istent dicsőítő énekkel, zenével, bizonyságtétellel szolgáltak.

DSC_1187

Ker-Songs

Fotó: Szilágyi Zsófia

„Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja”

Barna Sándor püspökhelyettes igehirdetésének alapigéje a II. Timótheus 2, 13. verse volt.

Az igehirdetés kiemelte, hogy az adhatja az ember számára a biztonságot, a nyugalmat, hogy Isten hűséges. Ez a hűség pedig azt jelenti, hogy önmagát soha nem tagadja meg. Hűséges marad ígéretéhez, az embernek kijelentett szavában, vagyis az Igében válik élővé ez az ígéret. Az Ige szava nem inflálódik, hanem örökké megáll. Hűségét mutatja az is, hogy Isten szövetséget köt az emberrel annak ellenére, hogy olyan sokszor tapasztalta hűtlenségét. Nem a kölcsönösség elve alapján, ítél, hanem Krisztus érdemére tekint. Isten hű marad, Krisztusért. Ez a hűséges Isten munkálja ki a hozzá való megtérést, a Krisztusban megújult életet is. Ez adhat stabitilást az egyházban, gyülekezetekben egyaránt. Nem emberekre, hanem a hűséges Istenre nézhetünk, és Ő, aki magát meg nem tagadathatja hív bennünket, hogy tovább menjünk és hűséggel végezzük a ránk bízott szolgálatot.

DSC_1077

Barna Sándor

Fotó: Szilágyi Zsófia

A délelőtt folyamán a négy egyházmegye esperese Kusnyír László (Abaúj), Szőnyi Tamás (Borsod-Gömör), Gordos Attila (Egervölgy) és Mészáros István (Zemplén) köszöntötte a gyülekezetek jelenlévő képviselőit. Az egyházban megjelenő egységről, a gályarabok példáját említve a hitben való megmaradásról, az örömnek a megéléséről, és az egyházban való megmaradásról szólva erősítették a hallgatóságot, a jelenlévő nagy gyülekezetet.

Kárpátaljáról érkezett „Ladi”, aki a tiszaújlaki gyülekezet presbitereként tett bizonyságot Krisztus megújító, megtartó kegyelméről. Vallott hitéről, annak meggyengüléséről és Krisztus gyógyító hatalmáról, aki a sír szájából mentette meg és őrzi ma is azokban a nehéz helyzetekben, amellyel naponta szembenéznek a háború árnyékában.

Az ebédet követően a gyerekeket az Abaújvári gyülekezet bábcsoportja várta, a felnőtteket pedig Dr. Molnár Pál egyházkerületi főgondnok és Dr. Szemán Ákos egyházkerületi főjegyző köszöntötte. Kiemelték az örökségbe kapott épületekben működő intézmények jelentőségét, melyek Isten hűségének egyértelmű bizonyságai, és biztattak ennek megőrzésére.

A délutánt a Magyar Örökség díjjal kitüntetett Pál István Szalonna és bandája tették feledhetetlenné. Olyan örömzene a muzsikájuk, ami határokon átívelve fogja össze nemzeti örökségünk kincseit.

Sárospataki találkozó 2024

Fotó: Szilágyi Zsófia

A találkozó teljes ideje alatt lehetőség nyílt a Kollégium Nagykönyvtárát, a Múzeum gyűjteményes kiállítását megtekinteni. A gyermekeket Herczeg Mária által vezetett kézműves foglalkozás és népi játszótér várta. A résztvevők a könyvvásáron kínált olvasnivalóval és gyülekezeti kézműves manufaktúrák termékeivel gazdagodhattak, a búcsúzásnál pedig egy-egy gyülekezet által készített igés üzenettel térhettek haza.