Nekézseny

Parókia felújítás

Megvalósult az EGYH-KCP-15-P-0082 azonosítószámú pályázat „A nekézsenyi református parókia építése” c. projektje. A pályázat keretében a Tiszáninneni: Református Egyházkerület a parókia építését 45.000.000 Ft támogatásból valósította meg.

A nekézsenyi református parókia meglévő épülete több mint száz évvel ezelőtt épült. Az eltelt évek alatt több ízben került sor átalakítására, bővítésére. A kialakítás, elrendezés, műszaki állapot az utóbbi időben már nem elégítette ki a modern kor követelményeit.

A tervezési program egy teljesen új parókia építését tűzte ki célul, melyre a telekméretek és építési előírások lehetőséget adtak. Egy kerti tároló és egy fedett nyitott tároló is szükségessé vált.

A kivitelezés az új parókia épület alapozási, szerkezetépítési munkáival kezdődött. A viszonylag enyhe tél lehetőséget biztosított a folyamatos munkavégzésre. A tető cserépfedésének elkészültét és a nyílászárók elhelyezését követően indulhattak a belső munkálatok. Kialakításra került az elektromos, az ivóvíz-, szennyvíz- hálózat, valamint a fűtési rendszer. A homlokzati hőszigetelést, színezést, térburkolást április-májusban kivitelezték. A burkolással, felületképzéssel és szerelvényezéssel fejeződtek be a munkálatok. A meglévő, átalakítandó parókia épületbontási, felújítási munkái az új építéssel párhuzamosan folytak. A melléképületek a kivitelezési időszak végén kerültek megépítésre. A lelkészlakásban 3 db szoba, nappali, fürdőszoba, WC, kamra, konyha, dolgozó, vendégszoba, társalgó, közlekedő, vizesblokk került kialakításra. A társalgóhoz a tetőtérben galéria csatlakozik, mely a közösségi funkciók kielégítésére szolgál. A beruházás határidőre, 2016. május 30-ra befejeződött.

nyekézsenytábla

Adatok

  • Telek területe: 1334 m2
  • Beépített alapterület: 28,11 %
  • Épületek bruttó alapterülete:
  • Lelkészlakás: 252,18 m2
  • Kerti szerszámtároló: 31,91 m2
  • Kazánház: 59,17 m2
  • Fatároló: 31,78 m2
  • Összesen: 375,04 m2