Négyszáz éves a Hangácsi Református Gyülekezet

„Mindeddig megsegített bennünket az Úr” I.Sám 7,12b

A Hangácsi Református Egyházközség október 2-án ünnepelte anyaegyházközségként 400. évfordulóját, melynek keretében hálaadó istentiszteletre került sor. Ünnepi igehirdetéssel Nt. Barna Sándor a Tiszáninneni Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője szolgált közöttünk. Nt. Demeter Zoltán Borsod- Abaúj- Zemplén 4. sz. választókerületének országgyűlési képviselője méltatta azt a kitartást, amellyel ma is élő gyülekezet szolgája a Mindenható Istent az egyházközség templomában. Egyházközségünk presbitériumának vezetői, Szathmáry Király Ádám tiszteletbeli gondnok méltatta a Szathmáry Király család szerepét és áldozatvállalását az egyházközség létrejöttében és megóvásában, valamint szerepét a közigazgatásban. Veres János főgondnok minderre válaszul, a gyülekezet szerepét ismertette tisztelettel adózva mindazok munkájának, akik hittel és odaszánással építettek át templomot, mely egy család otthonából egy gyülekezet otthonává vált. Húztak fel iskolát és parókiát, szenteltek harangot a Rákosi korszak alatt és újítottak gyülekezet és épületeket, orgonát. Az ünnep keretében megkoszorúzásra került Nt. Dávid József és Nt. Papp Géza lelkipásztorok emléktáblája, akik a leghosszabb ideig szolgáltak a gyülekezetben, az igei szolgálatot és imádságot Nt. Kusnyír László az Abaúji Református Egyházmegye esperese végezte.