Mindennapi kenyér

Március első vasárnapja egyházunkban hagyományosan a Biblia vasárnapja. A tematikus nap alkalmából Dr. Galsi Árpád, a Magyarországi Református Egyház (MRE) Kálvin Kiadójának igazgatója hirdetett igét Boldván, a református gyülekezeti házban. Az ünnepi istentiszteletet az Európa Rádió is közvetítette.

kép

Galsi Árpád igehirdetésében arról beszélt, hogy a hívő ember számára Isten igéje mindennapi kenyér, útmutató és vigasztaló szó, olyan kincs, melyet nem csak megőriznünk kell, hanem tovább adnunk is. "Egy jó gyülekezetben, az igaz egyházban minden nap biblianap, a bibliavasárnap pedig azért fontos, hogy emlékeztessen a Szentírás fontosságára!” A református lelkész a magvető példázatán keresztül arra kérte a jelenlevőket, ne engedjék, hogy a gyomok megfojtsák az igét az életükben. Ehelyett gyomláljanak szorgalmasan és az ige majd megtermi a gyümölcsét.

Galsi Árpád a Kálvin Kiadó munkájáról, kiadványairól és a revideált új fordítású biblia terjesztéséről is szólt.

kép

Prókai Árpád boldvai lelkipásztor érdeklődésünkre elmondta: több éve hagyomány a gyülekezetben, hogy a tematikus vasárnapra vendég igehirdetőt hívnak. Tavaly Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára, azelőtt pedig Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára járt a közösségben. Az idei istentiszteletre a gyermekek is készültek: verses-zenei műsort mutattak be, melyben a mindennapi bibliaolvasásra és a rendszeres imádságra hívták fel a figyelmet.

kép

A református egyházban több mint egy évszázada megtartott bibliavasárnap fő célja a szentírásolvasás népszerűsítése, a bibliafordítói munka megismertetése és támogatása. A március 6-i perselyadományokat egyházunk a Magyar Bibliatársulat Alapítvány felé továbbítja, ezzel is támogatva a protestáns bibliafordítások gondozását.

Kojsza Péter