Megválasztották a Magyar Református Egyház Zsinatának új elnökségét

Alakuló ülését tartotta a Magyarországi Református Egyház legfőbb törvényhozó testülete, a Zsinat 2021. február 17-én. A következő hat évre Balog Zoltánt, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökét választották a testület lelkészi elnökévé, a világi elnök pedig Molnár János, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka lett.

 

A Magyarországi Református Egyház választójogi törvénye értelmében a Zsinat lelkészi elnökét a négy egyházkerület püspökei, világi elnökét pedig a négy főgondnoka közül választják. Az elnöki jelölést Balog Zoltán dunamelléki püspök és Fekete Károly tiszántúli püspök, valamint Molnár János tiszántúli főgondnok és Nemes Pál dunántúli főgondnok fogadták el.

kép

A Zsinat tagjai titkos szavazással a testület lelkészi elnökévé 64 sza vazat tal Balogh Zoltán dunamelléki püspököt, világi elnökévé pedig szintén 64 szavaza t tal Molnár János tiszántúli főgondnokot választották Az ülés a Zsinat lelkészi és világi alelnökének, majd a Zsinati jegyzők és a Zsinati Tanács tagajainak megválasztásával folytatódott. Pásztor Dániel tiszáninneni püspök lett a lelkészi alelnök , D r. Ne mes Pál dunántúli főgondnok pedig a világi alelnök .

kép