Megújult épületeket adtak át Nagyvisnyón

A Nagyvisnyói Református Egyházközségben elvégzett építési és felújítási munkákért tartottak hálaadó istentiszteletet a település református templomában, október 25-én.

Több mint 50 millió forintba kerültek azok a beruházások, melyek a Heves megyei Nagyvisnyón valósultak meg az elmúlt években. Korszerűsítették a parókiát, ami a lelkészlakás szigetelését és a fűtésrendszer cseréjét jelentette. A mellette lévő gyülekezeti házat pedig teljesen felújították és akadálymentesítették. A pályázatokból és vissza nem térítendő támogatásokból egy új közösségi házat is létesítettek.

kép

Az épületeket Pásztor Dániel tiszáninneni püspökhelyettes, Gordos Attila egervölgyi esperes és Deliné Horkay Márta nagyvisnyói lelkipásztor ünnepélyes keretek között adta át vasárnap délután.

kép

A szalagátvágás előtt tartott hálaadó istentiszteleten Pásztor Dániel a közel 300 gyülekezetet felölelő Tiszáninneni Református Egyházkerület képviseletében köszöntötte a közösséget. – Egy szívvel és lélekkel örülünk mindannak, ami itt, Nagyvisnyón megvalósult – kezdte beszédét a püspökhelyettes, majd a 127. zsoltár alapján rávilágított: Isten nélkül minden emberi erőfeszítés hiábavaló. „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.” Pásztor Dániel hangsúlyozta: az Úrral együtt áldás lesz a munkánkon. – Kívánom, hogy ezt tapasztaljátok meg napról napra, nemzedékről nemzedékre – mondta.

kép

Gordos Attila igehirdetésében Isten kegyelméről szólt. – Néha megtorpanunk a keresztyén életünkben. Az embernek vannak mélypontjai. Kiszáradt időszakai, amikor mérhetetlenül távol van az Isten, de neki akkor is fontosak vagyunk, ha éppen nem tökéletes a hitünk. Ő akkor is szeret minket – világított rá a református esperes. Hozzátette: mindenki szeretne gazdagabb, erősebb, szebb lenni, de Isten azt mondja, hogy „elég neked az Én kegyelmem”. – Isten vezette végig a gyülekezetet az elvégzett munkákon, ám ezek csak kövek és falak, a fontos a Lélek, ami megtölti majd az épületeket – fogalmazott Gordos Attila.

kép

Az ünnepi istentiszteleten színészi játékával közreműködött Horkay Barnabás. A cserépfalui Bárka-kör pedig zenés blokkal készült az alkalomra.

Kojsza Péter