Magasztalni, hívni, hirdetni!

Hálaadásra hívtak az Aggteleki harangok 2023. szeptember 16-án délelőtt, a parókia tetőcseréje, a templom és torony felújításának befejezéséért.

„Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az Ő nevét, hirdessétek a népek között az Ő cselekedeteit” Zsoltárok 105,1

Pásztor Dániel a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke ünnepi igehirdetésében erre a hármas feladatra mutatott rá. A gyülekezet, ahogyan a zsoltáros is kezdi énekét, mindenek előtt magasztalja az Urat! Csak ezután lehet tovább lépni. Ahogyan a szülő és gyermek kapcsolatában is ez lenne a helyes sorrend. Köszönetet mondani azért, amit nem is érdemel az ember – ezért magasztalhatjuk az Istent! Ez a nap ennek az alkalma – fogalmazott.

Hívjátok segítségül az Ő nevét, mert a mindenség Ura segítségül hívható. Rá vagyunk szorulva, mert rá kell jönnünk, hogy milyen végesek a mi lehetőségeink. A magunk ereje, jószándéka sokszor kevésnek bizonyul. Ezért hatalmas kiváltsága az Ő népének, hogy segítségül hívhatjuk Őt. Azonban azt is el kell fogadnunk, hogy nem mindent ad meg, amit kérünk, de a szükségeinket látja és beteljesíti. Ő jövőt lát, ezért adja a lehetőséget is, hogy elkérjük tőle. Hirdessétek a népek között! Ez a feladatunk. Elmondani, hogy mit tett velünk az Isten! Ez pedig nem magánügy, mert aki szereti az Istent, az szereti az Ő házát, az Ő közösségét is. El kell mondani mit tett velünk, mit adott nekünk az Isten, hogy Ő gazdagon meg tud és meg akar áldani. Az ószövetségi nép életében nagyon fontos szerepe volt annak, hogy tovább adják, elmondják a következő nemzedéknek az Isten szabadító tettét .Emlékezzetek! Ezért állítottak emlékköveket. Jó ezekre a kövekre nézni, amikor kilátástalan és nehéz helyzetben vagyunk. Emlékezhetünk, hogy Isten ma is ugyanaz, ugyanakkora csodákra képes. Magasztaljátok Istent mindenért, amit ezzel, ebben a gyülekezetben tett. Éljetek a lehetőséggel, hogy segítségül hívható. Hirdessétek a népek között!

P1240285

Az Igehirdetést követően Mező Arnold, a gyülekezet lelkipásztora elmondta, hogy a több éves munka alatt megtanulták, hogy Isten nem a mi kéréseinket teljesíti, hanem a szükségest akarja betölteni. 2014-2022 között 46,8 millió forintot fordíthatott a gyülekezet felújításokra. Ebben a parókia tetőcseréje, szigetelése, napelemek szerelése, a templom és torony felújítása volt benne. Köszönetet mondott a gyülekezet példamutató áldozatvállalásáért, hiszen együtt tapasztalhatták meg, hogy Isten hogyan rendelte ki az éppen szükségest.

Szőnyi Tamás a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye esperese a Zsoltárok 25, 10 igeversét olvasta.” Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit.” Emlékeztetett a hűségre, templomhoz, gyülekezethez, egyházhoz. Arra is felhívta a gyülekezet figyelmét, hogy szeressék a közöttük szolgáló lelkipásztort és a fiatalokat buzdítsák a szolgálatra.

DSC_4268

Dr. Molnár Pál a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka személyes hangvételű köszöntő szavaiban arra emlékeztetett, hogy fontos megőriznünk, amit elődeink ránk hagytak, mert ebből építhetünk jövőt.

Rőczei Patrik Aggtelek polgármestere, aki a gyülekezet fiatal presbitere is, nemcsak köszöntötte az ünneplőket, hanem bizonyságot tett személyes hitéről és meggyőződéséről. Szolgálatot és eredményt egyaránt Istennek köszönhetünk – mondta és csak az erős hit munkálhat erős közösséget.

P1240299

Majd Csorba László a gyülekezet főgondnoka mondott köszönő szavakat és adta át a vendégeknek a gyülekezet ajándékát.

Az ünnepség végén, a toronynál megállva közös éneklést és imádságot követően szeretetvendégség zárta az ünnepi alkalmat, és megtekinthettük néhai Pecze Imre Aggtelekről készült festményeinek kiállítását is.