Lelkészbeiktatás Miskolcon

-Belvárosi egyházközség –

2022. október 29-én ünnepi Istentisztelet keretei között került beiktatásra Meleg Attila lelkipásztort. A gyülekezet vezető pásztori tisztébe Szőnyi Tamás a Borsod- Gömöri Református Egyházmegye esperese iktatta be, a hagyomány szerint átadva a a templom kulcsát és a gyülekezet pecsétjét.

Az Igei szolgálatot a beiktatott a I. Kor 2,2 alapján végezte. Ezután ünnepi közgyűlés keretében köszöntések hangzottak el, majd végezetül a gyülekezet szeretetvendégségre hívta az egybegyülteket.

A beiktatás képekben


„Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” I. Kor 2,2

A köszöntések