Lelkészbeiktatás Arnóton

Szeptember 19-én ünnepélyes istentisztelet keretei között beiktatták Rácsok Andrást, az Arnóti Református gyülekezet első megválasztott lelkipásztorát. A beiktatás mellett az Édenkert Református Óvoda avatására is sor került.

kép

Az alkalom azért is kiemelt fontosságú, mert kerületünkben ez a második olyan missziói gyülekezet, mely önálló és önellátóvá vált az elmúlt 20 évben. Az 1950-es években még két református családdal működő fília az ongai gyülekezethez tartozott, majd 2001-ben a Borsod - Gömöri Egyházmegye misszió gyülekezetévé vált. Azóta a gyülekezett 127 egyházfenntartóval, saját parokiával és a régi iskolából kialakított gyülekezeti házzal rendelkezik, így tavaly júliusban a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye jóváhagyta, hogy az arnóti gyülekezet önálló anyaegyházközségként működhessen tovább.

kép

A közösség tavaly augusztusban választotta meg, az elmúlt 8 évben missziói lelkészként Arnóton szolgáló Rácsok András lelkipásztort, hogy továbbra is vezesse a gyülekezetet. A vírus helyzet miatt a lelkipásztor beiktatásának hivatalos része szűk körben zajlott, így az ünnepélyes beiktató istentiszteletet ez év szeptemberére időzítették, összekötve a gyülekezet húsz éves fennállásának évfordulójával. Rácsok Andrást szeptember 19-én Szőnyi Tamás esperes iktatta be, az ünnepi istentiszteleten Balog Zoltán püspök, a Zsinat lelkészi elnöke hirdetett igét.

kép

Az ünnepség végén az Édenkert Református Óvodát is átadták, amely szeptember elsején nyitotta meg kapuit. A két vegyes csoporttal működő óvoda a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tagintézményeként harminc gyermekkel, négy óvónővel és két dajkával kezdte meg működését.