Lelkészbeiktatás Alsóvadászon

Svantner Gergő több mint három év külföldi szolgálat után kezdte meg munkáját az Abaúji Egyházmegyei Alsóvadászon 2021. szeptemberében, ahol 2022-ben az egyházközség presbitérium meg is választotta. Ennek eredményeként október 1-én szombaton ünnepélyes alkalom keretei között iktatták be a lelkipásztort.

DSC_4668

A teológia befejezése után egy évig Ausztráliában, majd azt követően 2 éven át Horvátországban, a Református Keresztyén Haraszti Kálvini Egyháznál.végzett lelkészi szolgálatot. A lelkipásztor úgy fogalmazott, ezek a külföldi szolgálatok abban erősítették meg, hogy meg kell és meg is lehet találni a közös nevezőt. "Isten igéje lehet az a közös pont, amely minden különbséget, nyelvi, életkori vagy kulturális akadályt képes leküzdeni." - mondta.

DSC_4615
Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége!

Az ünnepségen Kusnyír László esperes iktatta be hivatalába a nemrégiben megválasztott lelkipásztort. Abaúji Egyházmegye esperese a közös szolgálatra és annak kritériumaira hívta fel a figyelmet. Beszédében kiemelte a kitartást, a tisztesség és a becsületesség fontosságát, végezetül megáldotta a gyülekezet új lelkipásztorát. Ezt követően Svantner Gergő Isten igéjének hirdetésével kezdte meg önálló lelkészi szolgálatát az ünneplő gyülekezet előtt, a Zsoltárok 100,5 alapján. Az igehirdetés után a lelkésztársak köszöntő szavai következtek, majd szeretetvendégséggel zárult az ünnepi alkalom.

Savanter Gergő elmondása alapján az elmúlt egy év alatt gyarapodott a gyülekezet létszáma, a hittanosok is egyre többen vannak és már konfirmandus is van a gyülekezetben. A gyülekezet új lelkipásztora szeretné a meglévő gyülekezet erősítése mellett tovább folytatni a fiatalok megszólítását Isten igéjével.