Közös Ünneplés Alsódobszán

A Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke Pásztor Dániel látogatott március 18-án Alsódobszára. A település vezetősége egy régi hagyományt elevenített fel, amikor meghívta a kerület püspökét. A világháborút megelőzően szokás volt ugyanis, hogy a püspök meglátogatott egy-egy települést még pedig azzal a céllal, hogy felmérje annak állapotát, fejlődést, az zajló egyházi élet alakulását.

A helyi református templomban megtartott szombati alkalmon, a község lelkésze „Alsódobszáért Emlékérmet” vehetett át, aki a településen végzett munkájával, szolgálatával érdemelte ki az elismerést.

337140888_513289254344829_2797214728000671850_n

Fotó: Koncz Zsófia oldala/Facebook

Az ünnep alkalom igei szolgálatát a meghívott vendég Pásztor Dániel az Egyházkerület püspöke végezte. Vass-Nógrádi Béla köszöntőjében, háláját fejezte ki a település és a gyülekezet tagjainak, és mindenek előtt a Teremtőnek, azért a hosszú és eredményes szolgálatért, amit Dobszán végezhetett eddig. Kiemelte a szolgálat alatt abban a sok mindenben, mindig számíthatott és számíthat a gyülekezetre és Bűdy Károly Polgármesterre.

Koncz Zsófia országgyűlési képviselő is háláját fejezete ki, hogy a Zempléni település élő közössége képes saját terveit megvalósítani.

Az ünnepi alkalommból még Szőnyi Tamás és Mészáros István esperesek, Molnár Pál a kerület főgondnoka és Tirk Tamás Egyházmegyei gondnok is köszöntötte a gyülekezetet.

Ezt követően Alsódobszai egyházközség főgondnoka bemutatta a település történetét, majd

Vass-Nógrádi Bélá lelkipásztor bemutatását és méltatását a település polgármestere Bűdy Károly végezte. Bemutatta a lelkipásztor egyházi szolgálatát, Erdélyből, hogy vezetett az útja ide Alsóbobszára, majd bejelentette, hogy a testület emlékérmet adományozott a lelkésznek és ünnepélyesen át is adta.

336921099_1213092192669118_225457240719623298_n

Fotó: Koncz Zsófia oldala/Facebook

Az óvodás és iskolás gyerekek a gyülekezet tagjaival közös műsorba foglalva, versekkel, énekkel köszöntötték a gyülekezetet és emelték az alkalom szinvonalát. A templomi ünnepség után minden résztvevőt szeretetvendégségre invitált a házigazda, ahol kötetlenebb formába folytatódhatott az ünneplés.