Közös imádságban!

A reményteljes jövő felé – a háború árnyékában

Március 4-én pénteken a Tiszáninneni Református Egyházkerület székházában közös imádságra gyűltek össze. Az ökumenikus világimanap ez évi tematikáját idén a Angliára, Wales és Észak- Írország keresztyén női közössége állította össze.

Az idei Ökumenikus Világimanapon földünk keresztyéneinek jelentős része Angliára, Walesre és Észak- Írországra figyelt. De, vajon most tényleg csak rájuk figyelt a világ? Idén az Egyesült Királyságban élő asszonyok készítették el a világimanapi alkalom liturgiáját, mégis valamennyien az Ukrajna földjén folyó háborúra tekintettel olvastuk az igei bátorításokat, fogalmaztuk imádságainkat.

Március hónap első péntekjén az imanapra választott igevers igazi bátorításként hangzott: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok.” Jer.29,11. Ez a biztatás nem csupán egy világjárvány pusztításában, az imanapra készülődés időszakában adhatott erőt, hanem most is, amikor szembesülünk a háborús helyzettel. Talán úgy éljük meg a mostani eseményeket, tehetetlenségünket, mintha ajtó csukódott volna ránk.

07

Az imanapra készült művészi alkotás most is üzenettel bír. Azt hirdeti, hogy a pillanatnyi kilátástalanságból vezet út. Nyitott ajtó jelenik meg egy végtelen, tág tér felé vezető ösvényen. A dombok mögött pedig ott rejtőzik a reményteljes jövő. Micsoda bizonyságtétel az, amit angol és walesi testvéreink megfogalmaztak imanapi imádságaikban, vallomásukban! Szilárd hitük Isten igéjében gyökerezik. A liturgia írásakor még nem tudhatták, milyen szörnyűségre ébred Európa 2022. február 24-én. Mégis – Isten bátorító eszközeiként - a reményteljes jövőt hangsúlyozzák imanapi szövegükben. Azt a jövőbe vetett reményt, mely majd gyógyulást hoz megsebzett szívünkre, erőt ad, fényt hoz az emberi pokol sötétjében, amely tudja és megvallja, hogy ki a történelem Ura.

20

Március 4-én, a liturgiában megfogalmazott imádságok mellett könyörögtünk az ukrajnai testvéreinkért, Európa békéjéért, hogy a sok-sok bizonytalansággal megterhelt jelenünkben bízzuk Istenre a jövőnket! Hiszen arra az Úrra hagyatkozhatunk, aki maga bátorít és erősít, hogy ha figyelünk szavára, vezetésére akkor a holnapunkat is kezében tudhatjuk.

B. Pintér Márta (MEÖT Női Bizottság elnöke) A Világimanapi Nemzetközi Szervezet (World Day of Prayer International) a következő imádságot fogalmazta meg a március 4-i alkalom kapcsán:

Múlt, jelen és a jövő Istene! Gondolataink most az Ukrajnában és a környező országokban élő testvéreinkkel. Értük könyörgünk, akik félelemben és a reménytelenségben töltik napjaikat. Imádkozunk azokért, akik szerettüket elveszítették a harcokban, és azokért, akik menekülni kényszerülnek. Kérünk, vess véget a gyűlölködésnek, a háborúnak. Adj bölcsességet az államok vezetőinek, hogy döntéseikkel a békét munkálják! Imádkozunk a világ minden más régiójáért is, ahol konfliktusok vannak, ahol békétlenség vagy elnyomás uralkodik. Azért imádkozunk, hogy kiengesztelődés győzze le a gyűlöletet, béke diadalmaskodjon minden háború felett, és remény váltsa fel a kétségbeesést, és hogy a világgal és velünk kapcsolatos terveid beteljesüljenek! Istenünk, a te nagy irgalmadban bízva kérjük, hallgasd meg imádságunkat! Ámen

vilagimanap2