Kitüntették Dr. Szathmáry Bélát

Trócsányi László igazságügyi miniszter nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetéssel ismerte el Dr. Szathmáry Béla munkáját.

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia egyetemi tanára, a Tiszáninneni Református Egyházkerület Egyházjogi Kutatóintézetének igazgatója az alkotmányos alapjogok és az állami egyházjog területén végzett jelentős tudományos és egyetemi oktatói munkája, valamint kimagasló színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként vehette át a díjat a Nemzetgazdasági Minisztérium épületében rendezett ünnepségen.

kép

Szathmáry Béla a tirek.hu megkeresésére elmondta, hogy nem számított a kitüntetésre. – Az igazság az, hogy nem szoktuk meg, hogy a peremvidéken élő és dolgozó emberekre odafigyelnének a magasságokban. Ilyen tekintetben egy kicsit mostoha gyermekei vagyunk az országnak, ezért is tölt el büszkeséggel, hogy a térségre irányult a figyelem – fogalmazott a címzetes törvényszéki bíró. Azt is elmondta, hogy bár a díjat neki címezték, úgy érzi, hogy a Sárospataki Teológia és az egyházkerület egyházjogi kutatóintézetének szakmai munkáját ismerték el.

kép

A laudációban Szathmáry Béla alkotmányos alapjogok területén végzett munkáját, az állam és egyház viszonyával kapcsolatos kutatásait és egyetemi oktatói tevékenységét emelték ki. Javaslataival meghatározó szerepet vállalt abban, hogy az állam és az egyház kapcsolata egy demokratikus jogállam követelményeinek megfelelően alakuljon és a Magyarországi Református Egyház jogrendszerének kialakításában végzett munkáját is példaértékűnek ítélték.

– Számtalan munkatársat ismerek, akik egész életükben magas színvonalon teljesítettek, mégsem részesültek állami kitüntetésben. Ilyen mércével mérve még nagyon sok mindenki más is megkaphatta volna a díjat, de nem tagadom, jól esik és büszke vagyok rá, hogy éppen rám gondoltak. Azt is elárulta, hogy azért nem volt teljesen ismeretlen az érzés, ugyanis 1994-ben bírósági szakmai munkássága elismeréseként egy másik állami kitüntetést, a Deák Ferenc-díjat is megkapta.

Szathmáry Béla 1956-ban született Sátoraljaújhelyen. Szegeden, a JATE Állam- és Jogtudományi Karán szerezte jogi diplomáját 1981-ben summa cum laude minősítéssel. 1983-tól büntető ügyszakos bíróként dolgozik a Sátoraljaújhelyi Városi Bíróságon, melynek több mint 16 éven át elnöke volt. Címzetes megyei, majd törvényszéki bírói munkája mellett 1995-ben kezdte meg tudományos munkáját az alkotmányos alapjogok, ezen belül a vallásszabadsággal foglalkozva a Debreceni Hittudományi Egyetemen. 1996-ban az akkori Kossuth Lajos Tudományegyetemen az információs alapjogokkal egészítette ki tudományos és oktatói tevékenységét.

kép

2006. január 1-től a Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszékének egyetemi docenseként az állami egyházjog főtárgy oktatója volt, ezen kívül egyházjogi alapismereteket, református és más felekezeti egyházjogi előadásokat tartott, szemináriumokat vezetett. Jelenleg egyetemi oktatóként a Sárospataki Református Kollégium egyetemi tanára, a Tiszáninneni Református Egyházkerület Egyházjogi Kutatóintézetét vezeti. A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma 1997-ban rendes tagjai sorába választotta. 2003-tól 2008-ig a Magyarországi Református Egyház Zsinati Bíróságának tagja volt. Az MTA Köztestületének tagja.

Kojsza Péter