Kezek keresztútja

Nagypénteki lelki zarándoklatot tartottak március 25-én a Miskolc-belvárosi Református Egyházközség gyermekei és fiatal gyülekezeti tagjai „Kezek keresztútja”  címmel.  Miletics Katalin Janka szobrászművész alkotásait –melyek  a szenvedések állomásait mutatták be-  kivetítve láthatták a résztvevők,  közben pedig a fiatalok rövid meditációkat olvastak fel. A középpontban a kezek álltak. 

Megfigyelhettük, hogy hogyan fogadta el Jézus a szenvedés kelyhét az Atyától, hogyan állt megkötözött kézzel Pilátus előtt, hogyan fogta meg a keresztet, hogyan érinthette keze elesés közben a föld porát, hogyan nyúlhattak felé édesanyja kezei, elgondolkodhattunk rajta, hogy mit jelentett Cirénei Simon számára a kereszt felvétele, magunk előtt láthattuk az asszonyok arcukba temetett kezeit.

kép

Szemlélhettük a Jézust ruhájától megfosztó, kalapácsot, szeget tartó kezeket is.  Üzentek számunkra a halott testet érintő kezek, a temetést végző kezek, de legvégül a halál felett kimondott szó: „Legyen világosság!” és a feltámadást, új életet  felmutató kéz.

kép

A lelki zarándoklat Szabó Sándor nagytiszteletű úr rövid áhítatával kezdődött, mely a Golgota hegyéről szólt (mivel a bűnbánati hét esti alkalmain Jézus nyomába eredtünk és az Ige alapján azokról a helyekről elmélkedtünk, ahol Ő is járt.)

A gyülekezet számára nagy lelki élményt jelentett ez a csendes, nagypénteki este.