Károli-díjat kapott Szathmáry Béla

A Sárospataki Református Teológiai Akadémián adta át a Károli Gáspár-díjat Soltész Miklós államtitkár Szathmáry Béla teológiai professzornak, az állami egyházjog református szemléletű kutatásának új szempontokat felismerő tudományos és tanári munkásságának elismeréseként november 3-án.

A koronavírus-helyzet miatt rendhagyó módon adta át a Károli Gáspár-díjat Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Fürjes Zoltán helyettes államtitkár. A szűk körben tartott ünnepségen az államtitkár hangsúlyozta, hogy a jog fontos és szükséges az ember életében, mert anélkül nem tudna élni a társadalom, egy nemzet vagy az Európai Unió. Szerinte emellet a joggal sokan vissza is élnek vagy éppen hiányzik belőle az emberiesség. „Nekünk, keresztyén embereknek az a feladatunk, hogy ezt a kettőt ötvözzük a mindennapokban, hogy a krisztusi tanítás és a jogszerűség is megmaradjon” – mondta Soltész Miklós.

img_4883.jpg

Fotó: Bódisz Attila

Az államtitkár szerint a Károli-díjjal azért is szeretnének köszönetet mondani, amiért Szathmáry Béla a diákok, teológusok és lelkészek tanítómestere. „Nagy szükség van erre. Látjuk, hogy mekkora harc folyik a világban és csak akkor tudunk a kereszténységért, a magyarságért megtenni mindent, ha képzett fiataljaink vannak. Ők fel tudják venni a harcot és merik vállalni a keresztény tanítás legmélyét is” – fogalmazott.

„Szathmáry Béla az állami egyházjog és a magyar református egyházjog kiemelkedő képviselője. Tudományos igényességgel megírt kompendiuma az állami egyházjog és a református egyházjog oktatásának alapműve. Teológiai tanárként és a magyar bírói kar országosan megbecsült tagjaként példaadóan valósítja meg az egyházi és a világi tudomány és szakértelem egységét. Nagy elődök után az állami egyházjog református szemléletű kutatásának új szempontokat felismerő és megismertető jeles képviselője” – méltatta a díjazottat Fürjes Zoltán helyettes államtitkár.

img_4884.jpg

Fotó: Bódisz Attila

Szathmáry Béla beszédében elmondta, hogy munkásságának betetőzéseként tekint a Károli-díjra és azt nem csak saját érdemének tartja. „Ez megtiszteltetés nem csak nekem, hanem Sárospataknak, és ennek az intézménynek is. Ezzel a díjjal valójában nem csak engem, hanem a teológia oktatói gárdáját is elismerték, akik nagyon sokat segítettek abban, hogy ez az oktatói pálya kiteljesedjék.” Szathmáry Béla külön megköszönte a díjat a hallgatóinak, akik „értelmes kérdéseikkel segítettek abban, hogy elgondokozzam és még inkább a tanítás szempontjából alkalmassá tegyem ezt a munkát”.

Elárulta, hogy külön meglepetésként érte, amikor a laudációban és az adományozási okiratban az állami egyházjogi tevékenységét emelték ki. „Bár a habilitációmnak is ez volt a fő tárgya, és sajnáltam, hogy az utóbbi időben nem tudtam kellő energiát és odafigyelést fordítani erre, de azért fennáll az élő kapcsolat. Nagyon köszönöm az előterjesztőknek, a díj adományozóinak, az államtitkár és helyettes államtitkár uraknak, hogy elhozták nekem, nekünk, Sárospataknak ezt a díjat, elismerve az intézmény tudományos és oktatói tevékenységét” – zárta beszédét Szathmáry Béla.

A Károli Gáspár-díjat immár 13 éve minden évben olyan személyeknek ítélik oda, akik a hittudományok területén maradandót alkotva gazdagítottak magyar tudományos életet, a vallásos szellemi életet, valamint kimagasló eredményeket értek el a biblikus tudományok területén. Szathmáry Béla mellett idén Károli Gáspár-díjat kapott Huszár Pál, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, aki múlt héten Várpalotán vehette át az állami elismerést.

Forrás: reformatus.hu