Húsz éves a Nyilas Misi ház

Kétnapos rendezvénnyel ünnepelte meg a Nyilas Misi Ház a húsz évvel ezelőtti alapítását. Szombaton Esztenás táncház, vasárnap pedig családi nap és egy ünnepi istentisztelet tette teljessé a programot, Miskolcon október 15-én, ahol a Veczán Pál 29. kórus találkozón résztvevő kórusokból alakult közös énekkar is szolgált.

A délutáni istentiszteleten Balog Zoltán a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke hirdetett igét. Ünnepi igehirdetésének alapjául az Apostolok Cselekedeteiről írt könyv 16. fejezetének 6-10 versét olvasta. Ez a kijelölt napi Ige, bár első hallásra elég távol áll tőlünk, mégis megelégít – fogalmazott. Mert a napi Ige olyan táplálék számunkra, mint amit az ószövetség népének a pusztai vándorlás alatt adott Isten. Naponta elegendő táplálék.

Emberi szándék és Isten terve

Pál apostol útitervéről olvasunk és arról, hogyan írta át az emberi tervet az Istené. Ma éppen azokon a helyeken, amiről itt az Igében olvasunk, minden pusztulni látszik. A XXI. század emberi civilizációjának pusztításával szembesülünk. A tervekről beszélve azonban ki kell mondanunk, hogy minden emberi számítás ellenére, mi az Isten tervében mégis benne vagyunk csak meg kell keresnünk hol. Kérdezzük meg milyen tervet készít Isten Miskolc, Felső –Magyarország részére? Milyen tervet az evangélium hirdetésére, mert a keresztyén élet értelme, hogy szembesüljünk és szembesítsünk. Szembesüljünk az evangéliummal és szembesítsük vele azokat, akik ránk vannak bízva. A várost, a vidéket.

231015_Nyilasmisi20_15

Hová tartozunk?

Mert nem csak hely, ahol élünk, hanem lelki otthont is építünk. A keresztyén identitás pedig mindig lokalitást is jelent. Hol vagy? - kérdezi Isten az embert az Éden kertjében. Tudod hova tartozol? Tudod, hogy nálam vagy otthon? Valahová tartozni kell, gyökerek nélkül nem lehet létezni. Lokalitás és identitás összetartozik. Tudjuk milyen gazdag ennek a városnak, ennek a vidéknek a múltja, amire jövőt lehet építeni.

Hitből fakadó építkezések

29 évvel ezelőtt egy hitből fakadó döntést hozott Veczán Pál és elindult, hogy a zene által hidat építsen. Aztán 20 évvel ezelőtt megnyílik a Nyilas Misi ház, mert a keresztyén kultúra arra hivatott, hogy közös nyelvünk gazdagságával egyesítsen bennünket és a jövőt munkáljuk. A zene, a kultúra, a közélet a keresztyén ember felelőssége. Pál a krisztusi értékek szerinti közéleti felelősséget vállalja, amikor királyok, vezetők előtt vallást tesz hitéről, de nem sodródik el semmilyen irányba. A krisztusi szeretet mércéjével látja az együttműködés lehetőségét. Munkálkodjatok a város jólétén mindenkor! Ez a prófétai ige ma is érvényes, mert ha Krisztus szeretetével fordulunk egymás felé, azzal építünk. Látjuk, hogy Pál nem a saját elképzelései szerint végezte a missziót. Háromszor állítja meg őt a Lélek. És akkor hitbeli döntést hozott és figyelt arra, amire a Lélek indítja. Gyere át Makedóniába, gyere Európába. Igy lehet az, hogy egyszer csak belefér az Isten szeretetébe az is, akiről mi nem gondoljuk. Így történhetett az is, hogy előbb csak a Nyilas Misi ház udvara nyílt meg, majd onnan tovább lehetett lépni és rátalálni egy lelki otthonra a templomban.

231015_Nyilasmisi20_20

Közös úton, közös szolgálatban

Kikkel lehet együtt szolgálni ebben a misszióban? Miben lehet közös a szolgálat? Ha nem fogunk össze, ha nem kapaszkodunk össze, akkor nem sok reményünk marad a jövőnk felől. Hetente 150 ezer református gyerekkel, más felekezettel együtt fél millió gyerekkel találkozunk az iskolákban. Ők nem velünk, hanem az evangéliummal, Jézus Krisztussal találkozhatnak. Mi lesz a jövő generációjával kérdezzük gyakran? De igazából az a kérdés, hogy mi lesz velünk, mert az lesz a következő generációval. Mint egykor Pálnak, a jövő érdekében lehet, hogy nekünk is határokat kell átlépni, de merünk- e együtt lépni, együtt imádkozni. Hitbeli döntéseket kell hozni, hogy tudjuk az ember javára és Isten dicsőségére szolgálva, végezni a missziót. Így építhetjük ezt az országot és a mennyei Országot egyaránt. Akkor lehet felemelő dolgokat tenni, ha a keresztyénekben ott van ehhez a közös, alázatos figyelem az Isten akaratára.

Az igehirdetés befejező gondolataival Balog Zoltán arra hívta fel figyelmünket, hogy akkor járunk helyes úton, ha átengedjük Krisztusnak a vezetést, mert az igazi missziót a mennyből irányították, akkor is meg most is.

Az igehírdetést követően Meleg Attila a Belvárosi gyülekezet lelkipásztora ismertette az Alapítvány és a Nyilas Misi ház létrejöttét. Elődje Szabó Sándor lelkipásztor és a gyülekezet presbitériuma együtt elhatározta, hogy a Miskolc–Belvárosi Református Egyházközség létrehoz egy fontos edukációs teret a templomkertjüktől és a Tiszáninneni Református Egyházkerületi Központtól délre eső szomszédos épületben, a nagymúltú Oroszlánossy-Tőrös házban.

231015_Nyilasmisi20_30

Legyen a szeretet háza

Az ünnepi istentiszteleten Pásztor Dániel a Tiszáninneni református Egyházkerület Püspöke, a zsinat lelkészi alelnöke is köszöntőt mondott. Azt kívánta, hogy a Nyilas Misi Ház töltse be azt a funkciót, amit szántak neki, a benne folyó szolgálat legyen híd a társadalom és Isten között.

- Hadd legyen a szeretet háza, hadd hirdesse minden, ami benne történik, hogy jó az Úr, és szeret bennünket. – mondta és még hozzátette- „Ha nem ezt hirdetjük akkor semminek sincs értelme és minden értelmét veszti. Ha nem ezt hirdetjük akkor a szavunk semmit sem ér.” Ennek a világnak erre van szüksége, hogy jó az úr és szeret téged. Minden, amit az Isten ránk bízott ezt a célt kell, hogy szolgálja, azt, hogy hitelesen tovább tudjuk adni, hogy jó az Úr! – fogalmazott a Tiszáninneni Egyházkerület püspöke.

231015_Nyilasmisi20_31

Őrségváltás

Szabó Sándor, a Miskolc-belvárosi Református Egyházközség korábbi lelkipásztora, a Nyilas Misi Alapítvány leköszönő elnöke felidézte: 2003 márciusában szentelték fel a Nyilas Misi Házat, és indították el a Nyilas Misi programot. Beszédében kitért arra, hogy az alapítvány létrehozása Üszögh Lajos ötlete volt, és a névadás is az ő személyéhez köthető. Az alapítvány célja az volt, hogy létrehozzanak és működtessenek egy gyermek és ifjúsági missziós központot és annak programjait finanszírozzák. Ünnepi beszédében, az elmúlt húszévre való rövid vissza tekintésen túl megköszönte utódja Meleg Attila szolgálatát, és szimbolikusan átadta neki az alapítvány korábbi díjait és az általa őrzött emléktárgyakat.

Ezt követően az alapítvány húsz éves jubileumára megalapított díjak átadása következett. Balog Zoltán püspök, Pásztor Dániel püspök, Szőnyi Tamás esperes, Szabó Sándor nyugalmazott lelkipásztor, Béres-Csögör Orsolya lelkipásztor és dr. Dudás Illésné a Nyilas Misi ház és a gyülekezet állandó fő támogatója, ők voltak azok a díjazottak, aki elsőként vehette át az alapítvány elismerését. A Nyilas Misi alapítványi díjat minden éven olyan személyek és szervezetek kapják, akik segítették és támogatták az alapítvány eddigi munkáját. A díjak átvétele után a Miskolc-Belvárosi vezető lelkész fogadásra invitálta a vendégeket.

Az ünnepi alakalmon közreműködő Veczán Pál 29. kórustalálkozó kórusainak közös éneklése, színvonalas előadása adta meg az ünnep fényét.