Hit és remény

Ökumenikus imahét záró alkalma a belvárosi templomból

Az idei imahét utolsó, közös imádságát, a belvárosi református templomban tartották január 21-én, Miskolcon, melyen a történelmi egyházak magasrangú képviselői is részt vettek.

Az ökumenikus imahetet lezáró alkalmon a négy történelmi egyház magasrangú képviselői, dr. Lackner Pál volt evangélikus tábori püspök, dr. Orosz Atanáz görögkatolikus püspök, Pásztor Dániel református püspök és az igei szolgálatot is végző dr. Ternyák Csaba, egri érsek is részt vettek.

Az imaestet megtisztelte jelenlétével többek között Veres Pál, Miskolc város polgármestere és Kis János országgyűlési képviselő. Az imaalkalom énekes szolgálatát a Cantus Firmus Egyházkerületi Énekkar, a Miskolc-belvárosi Református Egyházközség Dicsőítő Kórusa, valamint Záhorszki-Hangó Viola segítette.

imhet_zaro_05

Pásztor Dániel református püspök köszöntőjében kiemelte milyen fontos, hogy az ilyen ökumenikus alkalmakon nem valamit, hanem sokkal inkább valakit keresünk.Ez a valaki, pedig az a Jézus Krisztus, aki életét adta mindannyiunkért.

imhet_zaro_03

Dr. Ternyák Csaba, egri érsek szent beszédében önvizsgálatra hívta fel a figyelmet, a hétköznapjainkba beszivárgó igazságtalanságok, erőszak és háború kapcsán. Arra is kitért, hogyan sokszorozódnak meg problémáink, ahogy a jog és az igazság eltávolodnak, majd szembefordulnak egymással. A minket körülvevő nehéz időkre, jelenkorunk viszontagságainak leküzdésére pedig Jóbot állította példának az egybegyültek számára, aki a próbatételek ellenére is hűséges tudott maradni Istenhez.

imhet_zaro_19

Az egri érsek azt is elmondta, hogy Krisztus hívőként élni, annyit tesz, mint reményből élni, de a hétköznapi remények nem képesek kitölteni életünk minden pillanatát. Ezért van szükségünk, egy olyan reményre, mely minden mást képes felülmúlni. "A nagy remény, amely kielégíthet bennünket, amelynek felül kell múlnia az összes többi apró reményünket, csak Isten lehet." mondta szónok és figyelmeztette a hallgatóságot: „Reményünk nem lehet önző, szükséges, hogy másokra irányuló remény is legyen. Figyelnünk kell arra is, mit tehetünk azért, hogy másoknak is fölkeljen a remény csillaga.”

A szentbeszédet követően az alkalmi gyülekezet tagjai a miskolci közösségekben szolgáló lelkipásztorok vezetésével imádkoztak a krisztus hívők egységért.

imhet_zaro_39

Majd a napra pontosan kétszáz éves Himnuszunk közös eléneklése előtt - a költő, Kölcsey Ferenc és nemzeti imádságunk tiszteletére - a költemény minden versszaka dr. Patkós Attila tolmácsolásában is elhangzott.

A közös imaest zárásában, Ternyák Csaba érsek a római katolikus, Orosz Atanáz püspök a görögkatolikus, Pásztor Dániel püspök a református, dr. Lackner Pál az evangélikus, Kovács Zoltán Mihály lelkész a metodista és Molnár István gyülekezetvezető a baptista előírások szerint részesítette áldásban a jelenlévőket. Az ünnepi záróalkalom végén Meleg Attila, a Miskolc-belvárosi Református Egyházközség vezető lelkipásztora szeretetvendégségre invitálta az egybegyülteket.