Hálaadó Kupán

Augusztus 26-án hálaadó istentiszteletre hívogattak a harangok Kupán. Az egyházközség presbitériuma azért határozott az ünnepi alkalom mellett, hogy méltóképpen megköszönhessék a templom külső megújulását.

Az igei szolgálatot Barna Sándor az egyházkerület lelkészi főjegyző végezte, zsoltárok könyvének 148. zsoltára alapján. Barna Sándor első sorban a hálaadásról beszélt, mert a hála az egyetlen dolog, ami ilyenkor eszünkbe juthat. A püspökhelyettes azt is elmondta, azért választotta ezt az igét, mert szembe megy a megszokott gondolkozással, hiszen legtöbbször azt gondoljuk, hogy kell valami rendkívüli, valami különleges esemény ahhoz, hogy hálát adhassunk: „Ez a zsoltár nem kevesebbről beszél közöttünk, mint a mi létezésünk lényegéről. Mert mi azért élünk, és azért teremtettünk, hogy szeressük és dicsérjük őt.”

DSC_0977

Barna Sándor egyházkerületi főjegyző

Azt fogalmazta meg, hogy minden ebben a világban minden apró részlet még azok is, melyek a szemnek láthatatlan vagy elmének felfoghatatlan arról árulkodik, hogy minden mögött egy bölcs tervező áll. „A világ minden célszerűsége a cél adóra utal. A teremtett világ önmagában dicséri az Istent. Dicsérjétek hát az Urat, mert teremtett, mert hatalmas, mert szerető Isten, aki megmarad és megszabadít."

Arra pedig hogyan tudjuk méltóképpen dicsérni még hozzátette: „Hogyan dicséri a nap és a hold, a kis csillag, hogyan dicséri az énekesmadár? Úgy, hogy ott van a helyén és pontosan azt teszi, amit Isten rábízott. Hát mi is találjuk meg helyünket ebben a világban, ebben a gyülekezetben, családunkban… Dicsérjük és magasztaljuk azért, mert az Isten nem azt adja, amit érdemelnénk, hanem pontosan azt, amit nem érdemlünk meg.”

DSC_1091

Oroszné Ujlaki Renáta és Lukács Csaba

Az igehirdetés után Oroszné Ujlaki Renáta a település lelkipásztora köszöntötte az egybegyűlteket megköszönte a püspökhelyettes szolgálatát majd Lukács Csaba a gyülekezet főgondnoka is köszöntötte az ünneplő gyülekezetet. Beszédében elmondta, hogy a templomhajó tetőszerkezete 2019-ben, míg ezen az éven a templomtorony és külső homlokzat újulhatott meg. „Arra kérek és biztatok mindenkit, hogy imádságunkban kérjük őt arra, hogy a múltunkban gyökerező jelenünket és jövőnket, ő áldja meg ősi hitünket református keresztény életünket.”

DSC_1061

Sipos István polgármester

A főgondonk bátorító szavai után Sipos István polgármester, a gyülekezet presbitere következett. A polgármester köszöntő szavaiban a templom és a gyülekezet településen betöltött szerepének fontosságát emelte ki: „Fontos volt, ma is fontos a település számára templomunk megújulása, hiszen a lelki otthonunk a falu legszebb épületeként ékesíti Kupát ezen a helyen.” Sipos István ezt követően megköszönte a Magyarország kormányának és az egyházkerületnek az anyagi támogatását.

DSC_1063

Gazsiné Vizi Éva espereshelyettes

Abaúji Református Egyházmegye részéről Gazsiné Vizi Éva espereshelyettes köszöntötte gyülekezetet. „Öröm végignézni a gyülekezeten és öröm végiggondolni azt, hogy most mi mindannyian ugyanazért vagyunk itt, hogy hálát adjunk ezért a csodáért.” S a megújult templom szépsége mellett még a gyülekezet lelkére kötötte: „Ahogy Jézus mondja, úgy ragyogjon a ti világosságot az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiket és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ne csak a templomotok ragyogjon a maga egyszerűségével, hanem ragyogjatok ti magatok is.”

Az espereshelyettes után Demeter Zoltán országgyűlés képviselő szólt az ünneplőkhöz. A képviselő a hálán túl arra is felhívta figyelmet, hogy a hálaadó alkalommal nemcsak ünneplésre, hanem bizonyos értelemben felelősségre is kötelez mindenkit. „... kötelezettséget is vállalunk, mert vállalnunk kell, hogy hűségesen követjük, Krisztust."

DSC_1102

Lukács László presbiter

Ünnepség végén Oroszné Ujlaki Renáta, szóval és ajándékkal egyaránt megköszönte mindazoknak a segítségét, akik támogatták a templom megújulásának munkálatait, többek között Lukács László presbiternek, Sipos Istvánnak a település polgármesterének és a gyülekezet főgondnokának is, majd meghívott minden résztvevőt a gyülekezet által készített szeretetvendégségre.