Hálaadó Hejőbábán

Augusztus 14-én vasárnap délután hálaadó istentiszteletre gyűltek össze a Hejőbábai Református templomban. Az egyházközség és a település tagjai közösen adtak hálát a megújult templomtető mellett az újkenyérért. Az ünnepségen ezen felül az elmúlt évek szokásához híven, köszöntötték a gyülekezet azon tagjait, akik 50 illetve 25 évvel ezelőtt tették konfirmációi fogadalmukat.


A kis lélekszámú gyülekezet igazi csodaként élte meg templom tető felújítását, mely az állam 15 millió forintos és az Egyházkerület 5 millió forintos támogatásával valósulhatott meg.

„Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, a ki ő benne bízik.” Zsoltárok 34, 9.

„Hálásak lehetünk azért, hogy tető van a fejünk fölött”, fogalmazott Victorné Kardos Erika a Hejőbábai és Nemesbikki gyülekezet lelkipásztora, a hálaadó alkalom igei szolgálattevője.

7

Az igehirdetés és úrvacsora vétel után a hejőbábai közösség tagjai énekszóval, a 100. zsoltár feldolgozásának eléneklésével is hálátadtak a felújításért. Az ötven éve konfirmáltakat is megbecsüléssel köszöntötték a hálaadó alkalom keretei között, majd az ünnepség szeretetvendégséggel zárult az egyházközség új gyülekezeti házában.