Hálaadó Istentisztelet Bánhorvátiban

Felújították a bánfalvi református templomot

Január 29-én délután három órától hálaadó istentiszteletet tartottak a Bánhorváti Református Egyházközség felújított templomáért.

A Bánfalvi református templomban tartott ünnepségen Szőnyi Tamás a Borsod-Gömöri egyházmegye esperese köszöntötte az egybegyülteket. A hálaadó istentisztelet igei szolgálatát Pásztor Dániel püspök végezte, a 65. Zsoltár 5. versrészletének alapján.

„Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével!”

A kerület püspöke prédikációjába elmondta; a templom nemcsak Isten hajléka és otthona, hanem a mi személyes otthonunk is Jézus Krisztus által. S ahogy a zsoltár írója is Isten házába vágyakozott, mi is vágyakozhatunk, mert a templom mint az atyai ház visszavár, bármennyi időt is töltsünk tőle távol.

DSC_7384

Felidézve a tékozló fiú történetét azt is kifejtette, hogy számunkra a templom az a hely, ahol mindig az vár minket, amire szükségünk van. A templomban letehetjük terheinket, ott meghallgatnak bennünket. A templom az a hely, ahol kérhetünk és hálát is adhatunk, ahol megköszönhetjük mindazt a jót, ami velünk történik, amit ajándékként kaptunk. A templomban azok lehetünk akik vagyunk, minden színjáték és álarc nélkül, mert a mi Atyánk nagyon jól ismer bennünket.

Végezetül rendkívül értékesnek nevezte, milyen együtt lenni azokkal, akik szintén otthonként tekintenek a templomra és még hozzátette: „A testvéri közösségben lehetünk igazán otthon a templomban.”

DSC_7469

Soltész Miklós

Az eseményen részt vett Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is.

Az államtitkár úgy fogalmazott köszöntőjében: az elmúlt bő egy évtized aranykor volt Magyarországon a fejlesztések, ezen belül a templomfelújítások és közösségi házak építése szempontjából. A jelenlegi nehéz időkkel kapcsolatosan arra is kitért, hogy a békéért hittel és imádsággal is tehetünk.

A felújítás 2019-ben vette kezdetét a homlokzat statikai megerősítésével, majd a teljes külső felújítás után 2021-ben a templom belső megújulása is megkezdődött. Felújítás alatt a belső tér homlokzata mellett a padlózat és padok teljes cseréje, a templom vízzáró szigetelése, a villamos-, és a világítás korszerűsítése is megtörtént.

A bánfalvai református templom előbb hatvanmillió forintos kormányzati támogatásból kívülről, majd a Miniszterelnökség további százötvenmillió forintos segítségének köszönhetően a belső terét is sikerült helyreállítani és korszerűsíteni.

A bánfalvai református templom

DSC_7315

1556-ban a falu egész lakossága elfutott a török elől. A visszatelepedők körében a protestáns Barius-család földesurasága alatt honosodott meg a reformáció. Középkori eredetű temploma 1595-ben református használatban volt.

Lelkészét 1597-ben és 1620-ban is említették a dézsmajegyzékek. Későbbi hiteles adatunk, hogy 1758-ban barokk stílusban jelentősen átépítették a mesterséges dombon álló régi templomot, majd 1786-ban és 1819-ben végeztek rajta felújítási munkákat, ekkor kapta jelenlegi formáját. 1844-ben csinosították, 1985 körül renoválták. A templom keleti vége egyenes záródású, nyugati homlokzati tornya25 mmagas, és sötétkék színre festett fakazettás mennyezete van. Bánfalvát és Bánhorvátot 1950-ben közigazgatásilag egyesítették.

A 230 kg-os (70 cm) harangját a Bp-i Hm készítette 1928-ban, felirata: „Isten dicsőségére, a háború céljaira 1917-ben elrekvirált harang helyett készíttette a bánfalvai ref. helv. Ekkl. Az 1928. évben Tussay János lelkész és ifj. Zsuponyó András gondnok idejében.” A 120 kg-os (45 cm) felirata: „Az bánfalvai ref. szt. ecclesiának öntette Suponyó Micháel curator1764.”