Hálaadással Tiszanánán

Június 24-én szombaton 16 órától hálaadó istentiszteletre várta vendégeit a Tiszanána Református egyházközség. Az ünneplő közösség a templom renoválás első ütemének befejezése, a parókia energetikai korszerűsítése, illetve a gyülekezeti ház teljes felújításáért adott hálát.

IMG_3950

Az Igei iránymutatást Pásztor Dániel püspöktől hallhatta a gyülekezet. Igehíretésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a mindenkori ember gyakran panaszkodik és a rosszat hamarabb észrevesszi, jobban emlékeszik rá, mint a jóra. Ezért azt helyezte a gyülekezet szívére, hogy ne csak a rosszat, a fájót, a keserűt lássák meg, hanem azt is, ami hálára indíthat mindannyiunkat. Mert tudnunk kell öszinte sívvel örvendezni, hálát adni Urunknak áldásaiért.

IMG_3956

Az igehírdetés után a köszöntések következtek, ahol az egyházkerület peresbiteri vezetője, Dr. Molnár Pál, Domokosné Fazekas Hajnalka, a Püspöki hivatal székházvezetője és Dr. Tóth József polgármester,.egyházmegyei főgondnok is köszöntötte az egybegyületeket.

IMG_3961

Dr. Tóth József, a gyülekezet vezetősége nevében, a pályázatok koordinátoraként, lebonyolíttatójaként is, és mint helyi presbiter mondott köszöntőt és adott tájékoztatást a felújítási munkálatokkal kapcsolatban.

BEszámolójából az is kiderült, hogy a toronysüveg festéséhez a kétévente érkező Egyházmegyei támogatást önerővel pótolta ki a gyülekezet, míg a parókia energetikai korszerűsítése Egyházkerületi támogatásból valósult meg. A „Magtár” és a templomrenoválás 1. üteme pedig pályázatokból készülhetett el.

A köszöntő szavak, a himnusz és az azt követő a püspöki záróáldás után szeretetvendégségre hívogatta a gyülekezet az ünnepség minden résztvevőjét

Füzesabonyi hálaadó

Ugyanezen a napon, a füzesabonyi egyházközség is hálaadó istentiszteletre hívogatott a református templom megújulása, a Parókia felszentelésének 20. és a Gyülekezet alapításának 93. évfordulója alkalmából.

IMG_1628

Az Egyházmegyétől kétévente érkező építési támogatáshoz komoly önerőt tudott tenni a gyülekezet, adakozásból és kétkezi munkából egyaránt, mely tovább erősítette a gyülekezetet.