Hálaadással Noszvajon

„Az Úr közel”

A Noszvaji Református Egyházközség épületei az elmúlt öt évben Isten kegyelméből teljes körű felújításon eshettek át. A felújítási munkálatokért, és a lelkészpár 20 éves szolgálatért, augusztus 28-án ünnepi Istentisztelet keretében adott hálát Istennek a közösség, és a megjelentek Noszvajon.

IMG_4161

Az ünnepi gyülekezetnek Barna Sándor lelkészi főjegyző hirdette Isten igéjét a Fil 4,4 alapján. „Az úr közel.” A főjegyző kiemelte, első sorban azért tartozunk hálával, amiért mind a mai napig vannak emberek, akik a szívükben hordozzák azt az igényt, hogy a közösségben legyenek mindenki életének urával.

Az igehirdetést követően bemutatásra került a végbement munkák sorozata. 2019-ben a templom belső felújítása mellett az épület alapjának megerősítése is megtörtént, majd a régi parókia épülete, az átépítés és modernizáció folytán egy többfunkciós gyülekezeti központtá alakult.

2020-ban a Magyar Falu Program segítségével megújult a gyülekezeti terem és környezetének vízelvezetése és burkolata is elkészült. Rákövetkező évben a parókia fűtéskorszerűsítése és a templom külső felújításával folytatódtak a munkálatok. 2022-ben a templom melletti tér rekonstrukciója is végbement és egyházközségi ravatalozó felújítása is megvalósulhatott, amelynek munkálatai a folyó év júniusában fejeződtek be. Mindezek megközelítőleg 150 millió forintból valósultak meg, amiből a helyi közösség több mint 15 millió forint önerővel vette ki részét.

IMG_4173

Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár jókívánságait Pásztor Edina adta át az ünneplő gyülekezetnek. Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő levelét pedig Pintér Elemér főgondnok tolmácsolásában hallgathatta meg az ünneplő gyülekezet.

Szabó Péter polgármester köszöntő szavaiban hangsúlyozta, Noszvaj közösségei közül a református gyülekezet nem pusztán a legnagyobb számot teszi ki, hanem ezzel együtt a legaktívabb közössége a településnek.

IMG_4225

Az ünnepség második felében a gyülekezet és település tagjai személyes élmények felidézésével, a kórus pedig énekszóval köszöntötte a lelkészházaspárt, Anda Juditot és Anda Tibort, akik 20 éve szolgálnak a közösségben.