Hálaadással Gelej templomáért

2023. augusztus 4 és 6. között ünnepelte Gelej települése első okleveles említésének (1323) 700. évfordulóját. Kiállításmegnyitó, falunapi program és koncertek mellett az ünnepségsorozat a református gyülekezet közösségét is érintette. A szombati napon a jubileumi hétvége kiemelt díjátadó eseménye a református templomban volt, ahol Tállai András országgyűlési képviselő és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat elnöke Bánné Dr. Gál Boglárka köszöntötte az ünneplőket. Másnap, a programsorozat záró alkalma a templom felújításért tartott hálaadó istentisztelet volt, amit vasárnap délután 15 órától tartottak. A templom és a parókia felújításáért való hálaadás mellett Geleji Katona Istvánnak, a településről származó költő lelkipásztorának emléktábláját is ünnepélyesen megkoszorúzták.

Az alkalomra hívogató harangok hangja után a 25. zsoltár első versének dallama kísérte a bevonulást, majd a 249. dicséret éneklése után az igei szolgálatot Pásztor Dániel a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke a 65. zsoltár 5. verse alapján végezte.

„Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével!”

Pásztor Dániel igehirdetésében arról beszélt, hogy az épített örökségeinknél mennyivel fontosabb az a lelki örökség, amivel meglehet tölteni az Isten házát, hogy az ne csupán egy épület legyen, hanem az oda tartozó lelkek által a közösség otthona. Mert a templom olyan otthon, mely mindig hazavár, ahova mindig betérhetünk, bárhonnan jövünk vagy bármerre jártunk, ahol nem kell szerepet játszanunk, önmagunk lehetünk.

DSC_0527 másolat

Fotó: Erőss Gábor

Isten házát olyan helynek tekinti, ahol minden terhünket letehetjük, ahol hálát adhatunk és ahol kérhetünk. A templom az a hely, ahol eltűnnek közöttünk a társadalmi különbségek, nincs szegény és nincs gazdag: „mert mindannyian egyformán kegyelemre szorult emberek vagyunk.” fogalmazta meg Pásztor Dániel és még hozzátette: „Kívánom nektek tiszta szívemből legyen ez a templom a ti otthonotok, gyertek mindig így haza, mert mennyei Atyánk tárt karokkal vár benneteket és kész mindent oda adni nektek.”

2

Fotó: Erőss Gábor

Az igehirdetést követően Szőnyi Tamás esperes köszöntötte az egyházkerület püspökét, majd köszöntő szavaiban örömét fejezte ki, a tábla avatás és felújítások kapcsán. A Borsod-Gömöri Egyházmegye esperes köszöntő szavaiban arra is visszaemlékezett, milyen volt fiatalabb korában megfordulni Gelejen: „Itt mindig meleg szívű, befogadó gyülekezeti közösség fogadott.” Majd az épített örökség megújulásának kapcsán megköszönte mindenki részvételét, és hozzájárulását, de nem feledkezett meg az előttük járókról sem: „Legyen áldott azok emlékezete, akik már a minden élők útján elmentek és itt végig kitartottak. Azokért a lelkipásztorokkért is hálát adjunk, akik itt szolgáltak...”

3

Fotó: Erőss Gábor

Márkus László a Geleji Református egyházközség lelkipásztora, köszöntötte az egybegyűlteket és beszámolt a felújítási munkálatokról. Beszámolójában mellőzte a történelmi visszatekintését a gyülekezet templomáról, helyette felhívta a figyelmet arra a kiállításra, mely méltóképpen mutatja be a templom és település történelmi múltját. Örömét fejezte ki a templom megújulásával kapcsolatban és hozzátette: „Bízunk benne, hogy a lelkiekben is fel tudunk nőni majd a feladathoz Isten kegyelméből, hiszen a falak csak akkor élnek, ha a padok is, akkor élnek, hogyha van bennük élő, gyülekezet, lelkes gyülekezet, akik dicsérik és állják a jó Isten kegyelmességét.”

Dél-Borsod legnagyobb református templomának felújítása 2019-ben 45 és fél millió, 2021-ben külső felújítására 14 millió forint állami támogatást nyert a gyülekezet, amelyből megújulhatott a templom külső vakolata, belső falai és nyílászárói is lecserélésre kerültek. A templomon túl, a Magyar Falu program keretein belül körülbelül 23 millió forint támogatással, a helyi egyházi közösségi terek fejlesztése pályázatból pedig 16 millió forinttal a gyülekezet parókiája is megújulhatott.

4

Fotó: Erőss Gábor

A beszámoló után Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, Kolumbán Gábor egyházmegyei főjegyző, Kusnyír László esperes is köszöntötték a gyülekezetet a többi lelkipásztorral együtt. A köszöntések után, G. Katona István püspök emléktáblájának megkoszorúzása után a Himnusz és Záróének következett.