Hálaadással a sajókeresztúri templomért

Április 22-én szombat délelőtt Hálaadó alkalomra hívogattak a harangok Sajókeresztúron. Az ünneplő gyülekezet a község vezetőségével közösen ünnepelte a templom megújulását. Az ünneplő gyülekezetet köszöntötte többek között Pásztor Dániel püspök, Csöbör Katalin országgyűlési képviselő és Szőnyi Tamás esperes.

Az ünnepi alkalmon Tóth Dénes, az egyházközség lelkipásztora hirdette Isten igéjét a Lk 5,1-11 alapján. A lelkipásztor elmondta, számára az ünnepség és a templom megújulása ellenére is, az igazi csoda nem a templom megszépülése, hanem az, hogy Jézus belépett ebbe a csónakba, és azóta is segíti az ő benne bízókat.

Ahogyan Péter bűnös emberként tekint magára, úgy mi magunk is tehetjük azt, mert mi magunk is méltatlanok vagyunk, - fogalmazta meg Tóth Dénes. Ezért is tartozunk köszönettel és hálával azért, hogy részt vehettünk ebben a munkában. „Nem tudjuk mi vár még ránk, mi lehet előttünk, de abban biztosak lehetünk, hogy Jézus előttünk jár és vezet minket.”

0422_sajokeresztur_11

Tóth Dénes lelkipásztor

A prédikációt követően Tóth Dénes házigazdaként is köszöntötte az egybegyűlteket, majd bemutatta a 13. században épült, eredetileg román stílusú templomot és annak felújítási munkálatait. A lelkipásztor, aki 2001 óta szolgál a gyülekezeteben, beszámolt arról a 22 évet felölelő hosszú és viszontagságos útról, amely alatt a Sajókeresztúri templom többszörösen megújulhatott, a külső felújítást és a harangtorony tetőjének szerkezeti javítását és héjazati cseréjét külön kiemelve.

A beszámolóban megköszönte mindazoknak a fáradozásait, akik segítették a munkálatokat. Az Egyházkerület, a gyülekezet, a gyülekezet alapítványa, a település önkormányzata és a Magyar Falu Program segítségével több mint 58 millió forintot sikerült fordítani a műemlék templom megújítására. Ebben a támogató és gyűjtő munkában külön kiemelte Csöbör Katalin országgyűlési képviselő közbenjárását.

0422_sajokeresztur_17

Sajókeresztúri Református Templom


Ezt követően az egyházközség kárpátaljai testvérgyülekezete, levélben köszöntötte az ünneplő közösséget, biztosítva őket, hogy ha testben nem is tudnak jelen lenni, lélekben együtt ünnepelnek határon inneni testvéreikkel.

Pásztor Dániel az egyházkerület püspöke köszöntőjében elmondta: a szép templom ékessége lehet a gyülekezetnek, de a falak csak falak. Mert a benne ülő lelkek számítanak igazán. „Kívánom legyen otthon számotokra, olyan otthon, mely maga az élő kapcsolat Istennel.”

Dr. Molnár Pál a kerület főgondnoka a 100. zsoltár szavaival kívánt áldást a gyülekezet munkájára, utána az egyházmegye esperes Szőnyi Tamás személyes emlékeit oszotta meg a gyülekezet tagjaival, ahol maga is helyettesített. Visszaidézte a tele templom hallgatósága előtt, hogy volt idő, amikor elég volt a gyülekezet számára az előtér és templom megszépülése kapcsán úgy fogalmazott: Milyen jól látszik, hogy munkálkodó lelkipásztor, imádkozó presbiterek és tenni akaró gyülekezeti tagok vannak Sajókeresztúron.

Tirk Tamás az egyházmegye főgondoka felemelő érzésnek nevezte azt, ha alkothatunk valami maradandót, hogy részt vehetünk ilyesmiben, hiszen az ilyen munkálatok közben még a nehézségek is képes megerősíteni a gyülekezetet.

0422_sajokeresztur_16

Pásztor Dániel és Szönyi Tamás

Csöbör Katalin országgyűlési képviselő a lelkipásztor köszönetére reflektálva, a gyülekezetek támogatásának legfontosabb okaként azt jelölte meg, hogy azért fontos és kiemelt feladat támogatni keresztény közösségeinket, mert enélkül a közösségek nélkül, nem lehet erős Magyarország sem.

A köszöntések sorát a helyi katolikus és Görög felekezetek képviselői folytatták, a gyülekezet épülését kérve, hogy annak tagjai élő kövekként gyarapodjanak ezáltal építve az egyházközséget. A község polgármesterének szavai után a Tóth Dénes a gyülekezet nevében ájándékkal is megköszönte a segítséget a meghívott vendégeknek, kivitelezőknek.

További képek

Az ünnepi alakalom után a gyülekezet szeretettel várt mindenkit az azt követő szeretetvendégségre, amely a templom melletti Művelődési Házban tartottak.