Hálaadás a Füzérradványi Református Gyülekezetben

Április 24-én ünnepi istentisztelet keretei között adtak hálát Füzérradvány református templomában, annak teljes belső felújításáért.

Az istentiszteleten igét hirdetett Főtiszteletű Barna Sándor a kerület lelkészi főjegyzője, aki Pál apostol Korinthusiakhoz írt első levelének 15. fejezetének 12-23. versei alapján. Igehirdetésének középpontjában a feltámadás drága evangéliuma állt, ami Jézus Krisztus által életünk reménysége nem csak önmagunkra, hanem elhunyt szeretteinkre nézve is hasonlóan. A feltámadás evangéliuma, mely által értelmet nyer minden munka, minden küzdelem, szenvedés és kereszthordozás. Jézus halála és feltámadása elhozta a bűnbocsánatot és az örök életet, ez pedig valóban nem csak e jelenvaló életre nézve reménység, hanem az örökkévaló életre a mennyek országában.

279023038_427203659213660_424357572458500072_n

Az igei szolgálat után az ünnepi köszöntéseket Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő kezdte, aki beszédében elmondta, hogy a megvalósult korszerűsítési munkákat Magyarország Kormánya támogatta közel 15 millió forinttal. A beruházás része a Magyar Templom-felújítási Programnak, amelynek keretében Abaújban és Zemplénben, 2021-ben, mintegy 865,5 millió forint összértékű támogatást nyertek el és 61 templom újulhat meg. A köszöntéseket Nagytiszteletű Mészáros István a Zempléni Református Egyházmegye Esperese folytatta, aki az Egyházmegye jókívánságait is tolmácsolta. Majd Bajusz János a Zempléni Egyházmegye főgondnoka imádságban köszönetet mondott Istennek áldásaiért és kérte, hogy maradjon továbbra is a gyülekezettel.

DSC_0027

A Füzérradványi gyülekezet részéről Hörcsik László főgondnok beszédében bemutatta a templom múltját, az eddigi felújításokkal együtt. Köszönetet mondott Magyarország Kormányától pályázati úton kapott 14 997 123 Ft támogatásért, a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek az 5 000 000 Ft támogatásáért és a Zempléni Református Egyházmegye minden segítségéért.

DSC_0087

Az ünnepi alkalom további részében címeradomány és Biblia átadás, bemutatás következett. A Kézenfogva Testvéreinkkel Sárrétudvari Alapítványtól kapott címert és Nagymáté Sándorné gyülekezetünk tagjának ajándékát tekinthette meg az egybegyűlt közösség, aki egy millenniumra kiadott Bibliát adományozott a gyülekezetnek.

Pandák Pál Presbiter, a Magyar Kultúra Lovagja mutatta be az Alapítványt, Dr. Lendvai Csabát az Alapítvány Kuratóriumának Elnökét és Takács Győző képzőművészt, a címer megalkotóját.

Az Ezüsthárs Népdalkör és a Kézenfogva Testvéreinkkel Sárrétudvari Alapítvány Népdalkörének szolgálatát követően, koszorúzás történt az 1579-től fellelhető szolgálatot teljesítő prédikátorok, fő gondnokok és kántorok emlékére.

DSC_0081