Felhívás: Lelkészigazolvány

A Magyarországi Református Egyház lelkészei számára biztosított lelkészigazolványok rendelése a júniusban esedékes Egységes Lelkészképesítő Vizsga után lesz aktuális A sikeres lelkészképesítő vizsgát tett személyek igazolványain kívül lehetőség van elveszett igazolványok pótlására, vagy adatmódosítás miatt igazolványcserére.

Ki jogosult lelkészigazolványra?

Lelkészigazolvány az aktív és rendelkezési állományban, valamint a gyesen, gyeden lévő lelkipásztorok számára állítható ki. A rendelkezési állományú lelkészek csak újbóli szolgálatba állásukkor kapják meg az illetékes püspöki hivataltól a számukra elkészített igazolványt. Amennyiben egy lelkipásztor lelkészi jellegéről lemond, vagy fegyelmi ügy miatt lelkészi jellegétől megfosztják, úgy a használatában lévő lelkészigazolványt köteles az illetékes püspöki hivatalban leadni. A nyugdíjas lelkészek részére igazolvány nem készül, számukra – szükség esetén – az illetékes esperesi hivatal állít ki igazolást.

Az igénylés módja

Az igazolványok elkészítésére minden évben, az egységes lelkészképesítővizsgák időpontja után kerül sor, ezért az új igénylésű, vagy elveszett ill. névváltozás miatt cserére váró igazolványok adatait július közepéig kell eljuttatni az egyházkerületek püspöki hivatalaihoz. A szükséges adatok:

·         Név

·         Születési dátum

·         Törzskönyvi azonosító szám

·         Jó minőségű, lehetőleg színes igazolványkép, elektronikus formátumban, minimum 591x709 pixel méretben

Az igazolványok elkészítésének technikai lebonyolítását a Zsinati Hivatal végzi, az előállítás költségeit az igényeknek megfelelő arányban az egyházkerületek biztosítják. Az elkészült igazolványokat az egyházkerületek juttatják el a tulajdonosaikhoz.

A felmerülő igényeket a fazekas@tirek.hu email címre küldjék, ahonnan összesítve kerül tovább küldésre az illetékesnek.

A visszaküldés dátuma: 2021. 07.10.