Felavatták a Szalay Sámuel Dísztermet

Szalay Sámuelről, a Tiszáninneni Református Egyházkerület egykori püspökéről nevezte el dísztermét a miskolci Lévay József Református Gimnázium. A helyiséget az április 15-én rendezett ünnepségen avatták fel az egyházkerület és az intézmény képviselői. Szalay Sámuel előbb a gimnázium igazgatója volt, majd megválasztották miskolci lelkipásztornak, és az ő nevéhez fűződik a cseh-morva misszió újjászervezése.

kép

A Lévay Gimnázium kétnapos programsorozaton emlékezett az 1700-as években élt igazgatójára, akinek tiszteletére névadó ünnepséget rendeztek a második emeleti helyiségben. Az intézmény vezetői, diákjai és tanárai együtt leplezték le a Szalay Sámuelről elnevezett díszterem bejáratai fölött található névtáblákat, illetve a teremben levő bibliai idézeteket.

kép

Szalay Sámuel 1749 és 1761 között az intézmény igazgatója volt, 1761-1770-ig miskolci lelkipásztorként, 1770-1792 között a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökeként végezte szolgálatát. Tevékenységével korszerűbb körülményeket teremtett az iskolázás számára, a tanulmányi szerkezet átalakításával pedig megteremtette a fejlődés lehetőségét. Szalay Sámuel munkássága azért is volt meghatározó, mert kezdeményezte és rendkívüli energiával szervezte az egyházkerület és a sárospataki főiskola misszióját a cseh-morva protestantizmus újjáépítésében.

kép

Dienes Dénes egyháztörténész professzor, a sárospataki gyűjtemények igazgatója "Szalay Sámuel Miskolcon" című előadásában úgy összegezte az egykori püspök iskolaépítő munkásságát, melynek hatására a miskolci gimnázium – Sárospatak és Rimaszombat mellett – a térség legmagasabb színvonalú iskolájává vált.

kép

Ábrám Tibor gimnáziumigazgató ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy az intézmény több neves tanárának állítottak már emléket: Csorba Györgyről természettudományi labort, Budai Józsefről tantermet, Lévay Józsefről emlékszobát és tanácskozó helyiséget neveztek el. – Az iskolához szorosan kötődő, neves történelmi személyiséget kerestünk, aki minden tekintetben meghatározó volt a korában. Szalay Sámuel sokrétű munkájával, szolgálatával, tevékenységével jelentős nyomot hagyott és fejlődést indított el az intézmény, a gyülekezet és az egyházkerület életében – fogalmazott a névválasztás kapcsán.

kép

"Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban és intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek őket." (1Thessz 5,12) Szűcs Endre püspöki főtanácsos arról beszélt, hogy Szalay Sámuel nehéz történelmi időszakban, a gyülekezetek ellen irányuló folyamatos támadások között végezte szolgálatát, ami még inkább emeli annak értékét. "Szalay Sámuel egyházáért fáradozó, a rá bízott gyülekezetek lelki növekedése érdekében intéseket is megfogalmazó munkás volt. A megbecsülés, amelyben most részesül biztosítéka annak, hogy neve, fényessége és ragyogása örökre megmarad."

kép

Géresi Róbert , a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese egy személyes élmény felidézésén keresztül hangsúlyozta, hogy a keresztyének a jelenben élnek, de fontos számukra a múltban kapott örökség. Isten olyan dolgokkal ajándékozott meg, melyek perspektívát jelentenek a jövőre nézve: ilyen az üdvtörténet, a Biblia üzenete és a hiteles, tanúbizonyságot tevő személyiségek – világított rá a felvidéki lelkész.

kép

A Szalay Sámuelre emlékező programsorozat második napján tudományos konferenciát rendeztek a gimnáziumban, melyen az egykori igazgató munkásságával, a korabeli társadalom helyzetével és az iskoláztatással foglalkoztak részletesen, továbbá megnyitották azt az egyház- és iskolatörténeti kiállítást, melyen többek között Szalay Sámuel koporsó terítője is megtekinthető.

Kojsza Péter