Esperes szentelés Mérán

"Légy hű mindhalálig "

Október 31-én ünnepélyes keretek között szentelték fel Kusnyír Lászlót, az Abaúji Egyházmegye esperesét.

Kusnyír Lászlót a felsőmérai műemléki református templomban szentelték fel. Az ünnepélyes közgyűlésen Pásztor Dániel püspök hirdette Isten igéjét, Hab 2,1 része alapján. Kerületünk lelkészi elnöke igehirdetésében az őrállóhoz hasonlította az esperes munkáját és szívére helyezte: „Őrt állj, irányt mutass, és mindig Istennek engedelmeskedve szolgálj. Az ő útmutatását követve a tőle kapott bölcsességgel.”

DSC_8097.JPG

A műemlék templom belsője

Fotó: Sütő Dávid Pelé

„Légy hű mindhalálig és neked adom az életnek koronáját.”

Ezzel kezdte Kusnyír László székfoglaló beszédét. Azért választotta ezt az igét, mely korábban a templom karzatát is díszítette, mert egész eddig életében végig kísérte őt. Az esperes úgy fogalmazott, hogy a mai világban bármilyen nehéz helytállni, vagy barmennyire könnyű eltévedni és elcsábulni, akkor sem szabad elfelejtenünk, hogy hűséggel tartozunk Isten irántunk viselt szeretetért.  Hűséggel kell követnünk őt és cselekednünk az ő akaratát, hogy ezen keresztül érezzék rajtunk Isten megváltó kegyelmét. Beszéde végén még hozzátette: „Magam is hálás szívvel köszönöm meg most Istennek, hogy olyan közösségben rendel még nagyobb hűségre, amelynek előttem járó vezetői az ő akaratára figyelve, iránta való hűséggel szolgáltak az ige mértéke szerint.”

Kusnyír László

Miskolcon született és ott is érettségizett 1978 -ban. 1985 -ben kezdte tanulmányait a Debreceni Református Teológián, lelkészi szolgálatát 90-ben Hejce és Vilmány körzetében, majd 91-től került Méra, Szemere, Fulókércs, Szalaszend és Litka körzetében. 1995-ben szentelték lelkésszé és 1996 -ban választották meg Mérán, ahol azóta is szolgál feleségével. 90-ben házasodtak össze és három gyermekük van. 30 éve dolgozik az Abaúji egyházmegye területén, melynek megyei munkáját először szórvány és motorizációs előadóként, majd 2009-től főjegyzőként segítette. 2021-től az Abaúji Egyházmegye esperese, melynek ünnepélyes szentelését a vírushelyzet miatt csak most tartották meg.

DSC_8174.JPG

Kusnyír László esperes

Fotó: Sütő Dávid Pelé

A székfoglaló után a mérai gyülekezet nevében Horváth László gondnok egy palásttal megajándékozta az új esperest, ezzel is megköszönve a 30 éve közöttük végzet szolgálatot. Utána Baksy Mária volt Abaúji esperes személyes hangvételben megköszönte Kusnyír Lászlónak azt az állandó segítő és támogató barátságot és szolgálatot, mellyel végig kísérte a három ciklus esperesi szolgálatában. Azt kívánta, legyen Isten útmutatója ebben a feladatban és ígérte, ő is azon lesz, hogy helyetteseként segítse munkáját.  

Szőnyi Tamás a Borsod-Gömöri egyházmegye esperese, a többi egyházmegye nevében köszöntötte az ünnepeltet. Köszöntésében azt mondta, hogy bár a harcoló egyház tagjai vagyunk, de ezt a harcot nem egymással kell megharcolnunk, hanem együtt.

„Mindig érezd azt, hogy ez az egyházmegye a tiéd és ők mindig érezzék azt, hogy te az övék vagy.” ezekkel a szavakkal köszöntötte Kusnyír Lászlót új feladatában dr. Enghy Sándor a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektora, volt Abaúji lelkész. 

Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő köszöntőjében azt mondta: "Nem szabad elfelejteni a szerepünket.  Itt Abaújban a hit tartotta meg az embereket. Ez az örökség az ami veszélybe kerül, amiért ma is harc folyik." Majd ennek a hagyatéknak a megtartását, az efelett való őrállásnak nevezte az esperes munkáját és kívánt hozzá erőt és Istentől jövő bölcsességet.

Az esperes szentelésen többek között még Ábrám Tibor volt főgondnok, Dr. Molnár Pál főgondnok, dr. Dienes Dénes professzor, Demeter Zoltán országgyűlési képviselő és Pecze János egyházmegyei presbiteri főjegyző is köszöntötte a felszentelt Esperest új hivatalában.