Elhunyt Szalai László presbiter

Mély fájdalommal, de Isten akaratát békességgel elfogadva adjuk hírül, hogy Szalai László református presbiter, egyházkerületünk tanácsának volt tagja, életének 78. évében hazatért Megváltójához.

Szalai László 1946. július 16-án született egy református lelkészcsalád második gyermekeként Újcsanáloson. A családjából hozott református hite életének fontos része volt. A szerencsi gyülekezet presbitereként és Egyházkerületünk tánácsának világi tagjaként dolgozott egyházunk építésén.

szalailaszlófinal