Elballagtak a Sárospataki Református Gimnázium diákjai

Megtartotta Csengőbúcsúként ismert ballagási ünnepségét a Sárospataki Református Gimnázium. A diákok még utoljára végigjárták az intézmény folyosóit, majd közösen sétáltak át a református templomba, ahol elbúcsúztak egymástól és tanáraiktól. A 2015/2016-os tanévben összesen kilencvenen fejezték be középiskolai tanulmányukat.

kép

Szűcs Endre püspöki főtanácsos az Ézs 40:27-31. alapján mondott igehirdetésében arról beszélt, hogy mit jelent bízni az Úrban. – Közel jönni, közel lenni hozzá, mellette lenni. Halló és látótávolságon belül, sőt karnyújtásnyira, testközelben, gyermekként az ölében lenni. Ha ugyanis ez a szoros kapcsolat létrejön, belekerülünk az Isten erőterébe, ahol az erő nemcsak úgy van, hanem ott fakad, onnan ered, árad – fejtette ki a református lelkész.

kép

Az igehirdető hangsúlyozta: "akik bíznak az Úrban, azoknak erejük megújul, talpra állnak, útra kelnek és nem fáradnak el". – Maradj Isten közelében és merj így repülni, így szárnyra kelni, hogy társat keress, életre szólót. Merj így repülni, így szárnyra kelni, amikor saját fészkelő helyre, otthonra lesz majd szükséged, vagy a fiókáidat tanítod repülni, vagy egyszerűen csak élvezni akarod a teremtett világ gazdagságát és vitorlázol egy kicsit – buzdította a ballagó diákokat.

kép

A Tiszáninneni Református Egyházkerület intézményein keresztül is elkötelezett a jövő nemzedék református értelmiségének nevelése terén a keresztyén értékrend és a közösségi felelősségvállalás kimunkálása által – mondta Szűcs Endre, aki a prédikációt követően átadta a "Tiszáninnen Református Diákja" kitüntetést, melyet idén Kolosai Mátyás 13. E osztályos vehetett át hűséges iskolakántori szolgálatáért, a kiszállásokon és bibliaórákon való példamutató részvételéért, valamint a Zsinat Ifjúsági Fórumon végzett kiemelkedő munkájáért.

kép

Az ünnepségen további elismeréseket is átnyújtottak, köztük a gimnáziumi Alma Mater Díjat, "A Gimnázium Jeles Diákja" kitüntetéseket, illetve a sárospataki önkormányzat által adományozott Pro Urbe Junior-díjat.

kép

Nagy-Baló Csaba igazgatói búcsúbeszédében többek között azt emelte ki, hogy ebben az értékét vesztő világban mennyire fontos embernek maradnunk, s ezt úgy tehetjük, ha az értelem mellett az érzelmeinknek is tág teret engedünk. "Igyekezz többet törődni azzal, ami még a világ szépségeiből megmaradt. Tanulj meg örvendeni annak, hogy élsz, s mert élsz, gazdag lehetsz. Találjátok meg mindazt, ami szép, értékes és vállalható, s vessetek el minden rosszat!"

Kojsza Péter