Egyházzenei szakmai nap

Örömmel adunk hírt az április 9-én tartandó egyházzenei szakmai napról, amire azokat várjuk, akik az egyházzene, a gyülekezeti éneklés elkötelezett és lelkes művelői Egyházkerületünkben. Azokat, akik – mint lelkipásztorok, kántorok, kántorképzősök, gyülekezeti kórustagok, hitoktatók, felekezeti iskoláink ének-zene pedagógusai, művészeti iskoláink tanárai – naponta érintkeznek a missziói munka e meghatározó területével.

Az április 9-i szakmai nap programja 10 órakor kezdődik az Egyházkerületi Székházban, témája az új Református Énekeskönyv. Előadói dr. Bódiss Tamás az Énekeskönyv Szerkesztőbizottságának titkára, aki Ismerjük meg az új Énekeskönyvet címen tart énekeskönyv-bemutatót, valamint Csorba Gergő a Debreceni-Nagytemplom kántora, aki Énekeink és a gitárkíséret kérdésében kínál gyakorlati válaszokat. A részvételt a levelek@tirek.hu e-mail címen április 4-ig kérjük jelezni a jelenlévők ellátása érdekében.