Csendesnap Perkupán

Pünkösd szombatján tartottak csendesnapot Perkupán, ahol az ott szolgáló lelkészházaspár által pásztorolt gyülekezetek mellett a felvidéki testvérgyülekezeteik is részt vettek. Az alkalom Egyházkerületünk gyülekezeti programtámogatásának segítségével valósult meg. Kölönte Sándorné Sajtos Ibolya lelkipásztor beszámolóját olvashatjuk az eseményről.

2024. május 18-án, pünkösd szombatján tartottuk Perkupán a Gondviselés Református Diakóniai Központban gyülekezeteink: Perkupa, Varbóc, Szin és Szögliget, valamint felvidéki testvérgyülekezeteink: Barka és Lucska részvételével az ünnepre készülődve csendesnapunkat. Fontosnak tartjuk, ne csupán karácsony és húsvét ünnepére készülődjünk lelkileg, hanem a pünkösd is elfoglalja méltó helyét nagy ünnepeink sorában.

A résztvevőkre sok meglepetés várt a nap folyamán. Érkezéskor, a regisztráció alkalmával mindenkit megajándékoztunk egy karkötővel, hogy emlékként hazavihessék. A színes szilokon karkötők erre az alkalomra készültek, a hal szimbóluma és egy szív között rövid üzenettel: Jézus szeret. Csendesnapunkra alkalmi énekfüzet is készült, melynek borítóján templomaink láthatóak.

IMG_1889

A köszöntés és ráhangolódás után rövid áhítattal a helyi gyülekezet lelkipásztora: Kölönte Sándorné szolgált.

A nap folyamán énekek és bizonyságtételek felváltva követték egymást. Csendesnapunk különlegessége volt, hogy a helyi lelkészházaspáron kívül gyülekezeti tagjaink és civil foglalkozású hívő, református testvéreink szolgáltak. Miliczkiné Kenéz Andrea, szögligeti presbiterünk, „Legendás történelem” címmel tartott rövid előadást, majd a szünetben megcsodálhattuk az általa készített egykori Barbie-babákból átalakított magyar történelmi nagyasszonyokat: Árva Bethlen Katát, Zrínyi Ilonát, Sissyt, Patócsy Zsófiát… és még sokakat.

Együttlétünk másik különlegessége volt a közel 1 órás gyülekezeti műsor, melyre igyekeztünk titokban készülni, hogy valódi meglepetés lehessen. A szögligeti, a szini és a perkupai gyülekezeti tagjaink, illetve a Gondviselés Református Diakónia Nappali Klubjának idősei szolgáltak, ki-ki Istentől kapott tálentumával. A műsorban pünkösdi ünnepi verseket, énekeket és prózát adtak elő, az idősek klubjának néhány tagja pedig csengettyűn játszott zsoltárt és dicséreteket.

IMG_1624

A megrendítő bizonyságtételek megosztása során sokszor könnybe lábadtak mind a tanúságtévők, mind a gyülekezeti tagok szemei. Előadóink 1-1 választott Ige alapján mondták el, hogyan és milyen mélységekben, emberileg kilátástalan és reménytelen helyzetben tapasztalták meg Istenünk jelenlétét és minden emberi értelmet felülmúló gondviselését, megtartó és gyógyító erejét.

A délelőtt folyamán először Toboz Istvánné, szögligeti gyülekezeti tagunk, főgondnokunk felesége tett bizonyságot. Marika jelenleg a Patócsy Zsófia Református Diakóniai Központ munkatársa.

Őt követte, Mikó Endre, az Edelény-Belvárosi Református Egyházközség főgondnoka, aki a miskolci Magyar Államkincstár ellenőrzési referense.

Jónyer Lajosné Erzsike az Ongai Református gyülekezetben közel 20 éve presbiter, jelenleg a gyülekezet főgondnoka. A Tiszáninneni Református Egyházkerület Diakóniai Központjának volt a vezetője nyugdíjba vonulásáig.

DSC_0270

Szegő Lajos és Szegőné Bene Anita Bódvaszilasról érkeztek hozzánk. Anita a Szendrői Református Általános Iskola igazgatónője, férje ácsmester, mint József, Jézus nevelőapja. Perkupai református templomunk ácsszerkezeti munkáit ő és csapata újították meg néhány évvel ezelőtt.

A gyerekek Kis-Lengyel Ágnes tanárnővel filcből madárkát, mozaik pohár alátétet, fonalképet, fagolyó manócskát készítettek, és bibliai társasjátékokkal játszottak.

Az énekek és bizonyságtételek közötti rövidebb szünetekben frissítők, kávé és pogácsa szolgált testünk táplálására.

A templom mellett felállított sátorban került sor a közös ünnepi ebédre, amit a Perkupai Pitypang Óvoda dolgozói készítettek el számunkra.

20240518_122450 (1)

Csendesnapunk végéhez közeledve a Szendrői Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola tanárai adtak templomunkban csodálatos koncertet, mely alatt valóban elcsendesedve tudtunk mindannyian a nap áldásain, lelkünket erősítő Igéin és bizonyságtételein elgondolkodni, azokat elmélyíteni s a szívünkbe vésni.

A különleges alkalom végén Kölönte Sándor lelkipásztor igei gondolatokkal, majd Varga Zoltán szádalmási, barkai és lucskai lelkipásztor, testvérgyülekezeteink lelki vezetője áldással zárta a napot. Hitünk megvallásaként közösen énekeltük a 799. dicséretünket: „Ezt zengem szüntelen: Velem az Úr, velem, Velem az Úr, velem, mindig velem!”

A templomból kilépve egy igés hűtőmágnest kapott mindenki ajándékba, hogy ne csak a szívükben, de kézzel foghatóan is magukkal vihessék Istenünk Igéjét.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten hozzánk való szeretetében megerősödve, a testvéri közösség áldásaiban részesülve, s mindezek által lelkünkben meggazdagodva készülhettünk pünkösd áldott szent ünnepére. Soli Deo Gloria!

Kölönte Sándorné Sajtos Ibolya

lelkipásztor