Gyülekezeti csendeshétvége

a Sajókazai-, Varbói- és Alacskai Református Egyházközségek tagjaival közösségben

A Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásával a sajókazai, varbói és alacskai gyülekezet tagjai közös csendeshétvégét tartottak Sajókazán. A linken Bakos István lelkipásztor beszámolóját olvashatják.

A Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásával, valamint az általunk pásztorolt három gyülekezet tagjainak közös részvételével, a pünkösd szent ünnepét követő héten megszervezésre került a 2024. évi gyülekezeti csendeshétvégénk Sajókazán. Az alkalom célja ­– a tavalyihoz hasonlóan –, a testvéri közösség, a Krisztusban való összetartozás érzésének elmélyítése, megélése, erősítése gyülekezeteink tagjai között.

Sajókaza5

Május 25-én szombaton 11 órai kezdettel közös templomi dicsőítéssel kezdtük meg csendeshétvégénket, ahol a Sófár Dicsőítő Iskola fiataljai lelkünket gyönyörködetető dicsőítő énekekkel szolgáltak közöttünk. Az igei lelki táplálékot Nt. ifj. Csomós József lelkész testvérünk, a Tiszáninneni Református Egyházkerület ifjúsági referense biztosította számunkra.

A dicsőítést és áhítatot követően Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem nyugalmazott professzor asszonya előadását hallgathattuk meg „Isten országa közöttünk – bennünk – eljövendő” címmel. Professzor asszony előadásában az Isten országa bibliai-teológiai sajátosságainak felvázolását követően, annak keresztyén ember életében betöltött gyakorlati következményeire hívta fel a figyelmünket.

A közös ebédet követően a Mezőcsáti Színtársulat „Míg alszik szívünk Jézuskája” című, a karácsonyi evangéliumi történetet alternatív formában bemutató színdarabját nézhettük meg együtt.

Sajókaza_Mezőcsáti Színtársulat

Május 26-án vasárnap délelőtt 11 órakor, a 4TheKing ifjúsági zenekar Istent dicsőítő szolgálatában gyönyörködhetett a lelkünk. Majd ezt követően Nt. Tóth Melinda Anna lelkész asszony, az Ózd-Putnok Evangélikus Társegyházközségek lelkipásztorának bibliai-lelkigondozói témájú előadását hallgathattuk meg, „Ismerd meg személyiséged értékeit!” címmel.

A közösen elköltött ebéd után, a hétvége záróakkordjaként közös úrvacsorás istentiszteleten adtunk hálát Urunknak ezekért az áldott alkalmakért, és éltük át Krisztusban való összetartozásunk, testvéri közösségünk felemelő érzését, mely utóbbi méltó befejezését jelentette gyülekezeti csendeshétvégénken való áldott együttlétünknek.

Sajókaza7

Isten iránti hálával a szívünkben mondunk köszönetet a sajókazai testvérek házigazdai szolgálataiért, akik a fizikailag is megterhelő szolgálatokban példaértékűen álltak helyt. Továbbá hálás szívvel köszönjük minden kedves varbói és alacskai testvérünknek a gyülekezeti csendeshétvégénken való részvételét, akik megtisztelő jelenlétükkel hozzájárultak ez utóbbi áldott alkalmak, még áldottabbá tételéhez. Végül, de korántsem utolsó sorban Isten iránti hálával köszönjük meg a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatását, mely az alkalmak megszervezésének anyagi finanszírozásához nyújtott nélkülözhetetlen segítséget a számunkra. Mindezekért és mindezek fölött legyen Istené a dicsőség!

Bakos István

Sajókazai- és Varbó Református Egyházközségek lelkipásztora

Sajókaza6