"Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr"

Ünnepi istentisztelet Kovácsvágáson

Ünnepi Istentiszteletet tartottak május 25-én Kovácsvágáson a műemlék református templomban. Az alkalom a pénteki magyarság találkozó záróalkalmaként és a református egység napja kapcsán közös imádságra és ünneplésre hívta a környékbeli keresztyén testvéreket.

Az istentisztelet kezdetén Papp Imre köszöntötte azokat a vendégeket, akik elfogadták a gyülekezet meghívását, majd a Zempléni egyházmegye esperese, Mészáros István a 103. zsoltár szavaival hívta hálaadásra az ünneplő közösséget:

DSC_5122
„Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! ...”

A gyermekkórus szolgálata és Kállai Ernőné szavalata után Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület nyugalmazott püspökének igehirdetése következett. Az ünnepi alkalmon Isten igéjét a Jelenések könyvének első hat verse alapján hirdette.

DSC_5297

A nyugalmazott püspök úgy fogalmazott, hogy a kételkedések között élő embernek a szavak, melyek ebben az igében olvashatók, félelmetesek lehetnek. De azoknak, akik keresztyén hívő emberként hallják meg, érteni kell, hogyan akar és képes Isten felemelni magához ezen ige által is. Csűry István gondolatát tovább fűzve azt mondta, hogy bár ez az igeszakasz nehezen értelmezhető és érthető, mégis benne van a lényeg.

„…A legtöbbet jelenti, mert jelenti azt, hogy már most, a földi létedet is biztonságba helyezte, megnyitja előtted a mennyek országát, és nincs az az akadály, amely visszatartana attól a trónustól, ahol Jézus Krisztus ott ül és közbenjár érted…”

Az alkalom kapcsán pedig a gyülekezet szívére helyezte: nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten azért adja az ünnepeket, hogy elcsendesedjünk és megtaláljuk az ő általa adott kegyelmet. Így próbáljuk meg, ezzel a fajta lélekkel mindig kiolvasni Isten szeretetének a legcsodálatosabb üzenetét, még a legfájdalmasabb emberi helyzetben és gondolatok között is. Akkor nyugalmunk lesz, békére találunk, és el tudjuk képzelni azt a csendet, ami a mennyben van.”

Sándor Endre, a település polgármestere megköszönte az igehirdető szolgálatát, majd köszöntötte az ünnepségen megjelent vendégeket, egyházi vezetőket, és Isten áldását kérte a magyarság minden tagjára, éljen az a világ bármely szegletén.

DSC_5357

Barna Sándor püspökhelyettes az egyházkerület nevében köszöntötte a hálaadó alkalom résztvevőit, a 33. zsoltár 12. versének soraival.

„Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott.”

A püspökhelyettes az ige kapcsán elmondta, hogy Isten országának és rendjének sokféle alapja van, amelyből az igazság, az áldozathozatal és szabadság a legfontosabbak. „Boldog az a nemzet, aki Isten rendjébe bele tud igazodni. Mert ha képesek vagyunk rá, akkor nem csak múltunk s jelenünk, hanem jövőnk is biztosan lesz.” - tette még hozzá Barna Sándor.

DSC_5419

Bajusz János a Zempléni református egyházmegye nevében köszöntötte az egybegyűlteket a 19. zsoltár szavaival. Az igei köszöntés előtt néhány személyes gondolatot osztott meg a református egységnap kapcsán, ami 15 évvel korábban Debrecenben volt. Bodnár Attila, a gyülekezet főgondnoka a 105. zsoltár szavaival kérte Isten áldását az alkalomra. Végül Papp Imre, a gyülekezet lelkipásztora imádságban kérte Isten áldó és szerető gondviselését a gyülekezet, az ünneplők és az egész magyarság számára.

Jurkó László iparművész is köszöntötte az ünneplőket, azt az összetartó közösséget, melynek 56 éve megismerte a kovácsvágási település tagjait. Az esemény kapcsán egy képet ajándékozott a kovácsvágási református gyülekezetnek.

„Add, hogy a hit lánca tartsa egybe széttépett hazánkat…vizsgáld meg és tisztítsd meg szívünket, tartsd meg és tedd eggyé nemzetünket.”


A 799. dicséret is felhangzott a kárpátaljai testvérek iránti tiszteletből, majd a székely himnusz és azt követően nemzeti imádságunkat, a Himnuszt is elénekelte az ünneplő közösség.