Beiktatták Szalay László Pált

Edelény

Augusztus 12-én ünnepi istentisztelet keretében iktatták be hivatalába Szalay László Pált, az Edelényi Református Egyházközség új lelkipásztorát. Szalay László feleségével Szalay Ibolyával, Szűcs Ferenc és felesége Szűcs Ferencné nyugdíjba vonulása után veszi át a gyülekezet vezetését, akik 19 éven át szolgáltak a gyülekezetben.

Az ünnepi alkalom a beiktatás megszokott rendjében zajlott, melyet Kusnyír László az Abaúji egyházmegye esperese, Pál apostol Tituszhoz írott levél 1,1-10 alapján végezte. Az esperes beszédében a hivatalába iktatott lelkipásztornak úgy fogalmazott az előtte álló munkáról, hogy milyen csodálatos lehetőség a mi Urunkról való bizonyságtétel, ami közösen a gyülekezettel, gyülekezetért végzett szolgálatban mutatkozik meg.

DSC_0096

A lelkipásztor feleségének azt az üzenetet szánta, hogy a mai világban kétszeres éberséggel kell tehát azon munkálkodni, hogy a család lehessen az a háttér, amely minden körülmények közötti is biztonságot és védelmet jelent. „Bizony nagy szükség van ma a családra és a nagyobb családra, a gyülekezetre”. A beiktatási beszédben Kusnyír László kiemelte a gyülekezeti tagok számára is a legfontosabb küldetést, „Minden egyes tag küldetése az, hogy a maga dolgát mindenki úgy lássa el, hogy ez által is láthassa, hirdesse, ismertesse meg azt az Istent, aki nékünk láthatatlan üdvözítőnk.”

„Tartsd meg tehát Istenednek, az ÚRnak a parancsolatait, az ő utain járj, és őt féljed!”
DSC_0212

Az ünnepi alkalom következő pontja a hivatalába iktatott Szalay László Pál lelkipásztor igehirdetése volt, melyet a 5 Mózes 8, 6 alapján végezte.

A lelkipásztor a legfontosabb és legfelemelőbbnek nevezte, hogy részesei lehetünk az Úr munkájának és tervének, attól függetlenül, hogy tudunk róla vagy sem. Aztán arról beszélt, hogy nem félni kell és rettegni, sokkal inkább érdemes Istent félni, mint bármi mást. Mert a félelemnek megannyi formájával szemben az egyetlen igaz erő Jézus Krisztus halála és feltámadása. Mert benne öltött testet a teljes atyai szeretet, ami maradéktalanul kiűzi a szívünkből minden félelmet.

DSC_0260

A prédikáció után nyilvános presbiteri ülés következett, amelyen a gyülekezet képviseletében Mikó Endre, főgondnoka először is Istennek adott hálát a lelkész választással kapcsolatban, majd megköszönte Kusnyír László esperes közben járását a lelkész választás ügyében.

Ezután a beiktatott lelkipásztort és feleségét az úrasztala köré állva köszöntötték felekezeti szolgatársaik és a történelmi egyházak képviselői.

Szalay házaspár

A Szalay házaspár korábban Telkibányai és Zsújtai Egyházközségekben végeztek a lelkészi szolgálatot. Szalay Ibolya 2006-ban választották meg a telkibányai gyülekezet vezetésére, akit 2010-től férje helyettesítette, aki később, 2019-től Zsujtán is szolgált.

DSC_0318

Az egyházkerület nevében dr. Molnár Pál főgondok köszöntötte a gyülekezetet ige szavával: „Az ÚR vezet majd szüntelen…, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz.”

Utána Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, mint lelkésztárs örömét fejezte ki azért, hogy Isten jóvoltából egymásra találhatott a lelkipásztor a presbitérium és a gyülekezet. A gyülekezet életére áldást kívánt és az ünnepi közösség szívére helyezte: „Nekünk Krisztus tanítványainak az a küldetésünk, hogy hirdessük az igét és Isten országát közelebb hozzuk az emberekhez.”

DSC_0335

A köszöntések után Szalay László válaszában megköszönte mindazoknak, akik elkísérték őt és mellette álltak az elmúlt évek során, de köszönetet mondott azoknak is akik most szegődnek útitársává az előtte álló szolgálatban. Záró szavaiban kiemelte az előtte szolgáló lelkészházaspár munkáját. A presbiteri ülés lezárása előtt gyülekezet főgondnoka megköszönte minden segítő anyagi és természetbeni támogatását, majd az Istentiszteletet követően a kastélykertben tartott szeretetvendégségre invitálták az ünneplő közösség minden résztvevőjét.

DSC_0031