Beiktatták Sátoraljaújhely új lelkipásztorait

Augusztus 26-án beiktatták a Sátoraljaújhelyi Református Egyházközség szolgálatára és vezetésére Dezső Attila és Dezsőné Pájzu Anita lelkészeket. Az ünnepen az egyházkerület elöljárói, a város vezetői, teológiai tanárok, a testvéregyházak, és a gyülekezet kértek áldást a két lelkipásztorra.

A beiktatást végző Mészáros István zempléni esperes beszédében arra figyelmeztetett, hogy ne a panasz legyen a szívünkben, hanem vegyük észre, ahogy életünk tele van kegyelemmel és áldással.

IMG_6640

Dezső Attila és felesége Dezsőné Pájzu Anita közösen vehették át a gyülekezet kulcsát és pecsétjét. Az egyházközség Kádár Ferenc és felesége nyugdíjba vonulás után, akik 28 évig szolgáltak Sátoraljaújhelyen, most újból egy lelkészházaspárt választott. Desző Attila lelkipásztor feleségével korábban Ricse, Révleányvár, Nagyrozvágy Zemplénagárd egyházközségekben végeztek lelkészi szolgálatot.

Az alábbi linken a beiktatott házaspárral az Európa Rádió által készített beszélgetést hallgathatják meg.

LELKÉSZBEIKTATÁS SÁTORALJAÚJHELYEN

További képek