Beiktatás Sajóvámoson

Beiktatták Kiss Pétert a Sajóvámosi gyülekezet új lelkészét.

A Sajóvámosi református anyaegyházközség új lelkipásztorát iktatta be május 14-én Szőnyi Tamás a Borsod-Gömöri esperes. A most beiktatott lelkipásztor, Kiss Péter korábban Varbón szolgált lelkészként.

Szőnyi Tamás esperes mielőtt átadta volna az egyházközség kulcsát, mely a gyülekezetben végzendő szolgálatot szimbolizálja, János evangéliumából idézett: Új. Parancsot adok nektek… Az ige kapcsán az új hellyel járó új elhívásról beszélt, felidézve Kiss Péter idevezető útját a Borsod-Gömöri egyházmegyében.

sajóvamos_0514_19

Kiss Péter és Szőnyi Tamás

Az ünnepi alkalom igei szolgálatát a kerület püspöke, Pásztor Dániel végezte, aki igehirdetésében arról beszélt, hogy kerülnünk kell a turista kereszténységet. Mert az igaz kereszténység a szolgáló kereszténység, hiszen az Isten országában nincs munkanélküliség csak munkakerülők. Ami azt jelenti, hogy az Isten országa csak akkor épülhet, ha teszünk is érte. Érezzük magunkat bármilyen kicsinek, Isten mindnyájunkat feladattal és céllal látott el. Mert a legkisebb feladat is feladat, hiszen Isten tervében mindennek és mindenkinek megvan a maga helye. Ha pedig nem érezzük vagy nem látjuk, akkor naponta el kell kérnünk Istentől, hogy mi, a feladatunk. Aztán a beiktatott lelkésznek intézve szavait elmondta, hogy a lelki eledel adása a legszentebb része egy lelkész munkájának.

sajóvamos_0514_30

Pásztor Dániel

Az igehirdetést követően Kiss Pétert új tisztségében köszöntő szavak és áldáskívánások követték. Ennek sorát az igehirdető kezdte, aki Isten áldása mellett, igéretett tett, hogy mindig segítő szándékkal áll a megválasztott lelkipásztor mellett. Tirk Tamás az egyházmegyei főgondnok köszöntőjében, arra hívta fel a figyelmet, milyen fontos, hogy a gyülekezet és annak lelkésze egy szívvel és egy akarattal tudja szolgálni az Isten ügyét. Demeter Zoltán országgyűlés képviselő köszöntőjében örömét fejezte ki, s csatlakozva az előtte szolóhoz mondta: „Jó látni az egyetértést köztetek.

sajóvamos_0514_97

Ezt követően a gyülekezet köszöntő szavaival folytatódott az ünnepi istentisztelet. A gyülekezet nevében Farkas Gyula a Sajóvámosi Egyházközség gondnoka üdvözölte az új lelkészt, melyben külön kiemelte a lelkipásztor feleségét és gyermekeit. A gondnok úr szavait a gyülekezeti tagok, versekkel és énekkel egészítették ki. A köszöntéseket a települések polgármesterei folytatták, majd a palástos lelkészek sorát a gyülekezet volt lelkésze, Szabó Zoltán Sándor Péter kezdte meg . A beiktatott elődje az úr rendelésének nevezte azt, ahogyan utódja kérdésében gondolkodva, az egyházlátogatás során igét hirdető Kiss Péterben meglátta a gyülekezet következő pásztorát.

sajóvamos_0514_69

Szabó Zoltán Sándor Péter

Azután Kolumbán Gábor egyházmegyei főjegyző, mint a beiktatott lelkipásztor anyagyülekezetének lelkésze, felidézte Kiss Péterrel való első találkozását, és azt az Isten által vezetett utat, mely ehhez a naphoz és szolgálathoz irányította. Hálát adva és kérve az Úrtól azért, hogy újra és újra találkozhatnak útjaik.

Ezt követte a többi lelkipásztor, akik egy-egy igét gondolataikkal kiegészítve kívántak áldást a lelkész és gyülekezet szolgálatra. A más felekezetek képviselőinek köszöntése után Kiss Péter köszönő szavaiban kifejezet mennyi hálával tartozik a munkáért és mennyi hálával a szolgálókért. Zárásképpen megköszönte a vendégeknek, hogy elfogadták a meghívást és a gyülekezettel megajándékozva őket egy közös vacsorára invitált mindenkit.