Az új SZIKRA

Február 3-án közös alkalomra hívták több zempléni gyülekezet fiataljait, akik a Sátoraljaújhelyi Egyházközség vendégszeretetét élvezhették. Vajdácska, SRKG, Újhely, Cigánd, Mezőzombor és Tiszaladányból közel 60 fiatal gyűlt össze, hogy együtt dicsérjék az Urat.

A reanimált SZIKRA 2. alkalmán Dezső Attila szolgált a fiatalok között. Központi üzenete:
„Ragadd meg az Isten mentőövét és ne engedd el!". A sárospataki gimnázium DicsBand szolgálata mellett, egy pantomim képi világán keresztül mélyítették el a hirdetett ige üzenetét. Az alkalom házigazda szerepét az Újhelyi gyülekezet nagyifije vállalta, míg az alkalmat a Zempléni Református Egyházmegye támogatta.

20240203_095322

Mi a Szikra?

Az 1990-es évek második felében, a Zempléni Református Egyházmegyében, néhány missziós lelkületű fiatal lelkész azért imádkozott, hogy a zempléni fiatalok megismerjék az Isten szeretetét Krisztus Jézusban. Ez a közös gondolkozás arra indította őket, hogy rendszeresen összegyűljenek és összetereljék az Úr zempléni nyáját, hogy közösen, zenés dicsőítésen, áhítatokon, imaközösségen, személyes lelkigondozói beszélgetések során Krisztussal táplálják a rájuk bízottakat.

Így született meg az egyházmegye ifjúságébresztő missziója, ami Fejér Zoltán lelkipásztor ihletésére a SZIKRA mozaikszó "nevet" kapta. SZIKRA, azaz ” Siess Zempléni Ifjú, Krisztust Akard!”
A megalakulást követően számtalan ifievangélizációt és nyári csendes hetet, ifjúsági tábort szerveztek a SZIKRÁs lelkipásztorok. Sok mai felnőtt, szerte az országban, a zempléni SZIKRA misszión keresztül jutott közelebb Krisztushoz. A SZIKRÁt elindító lelkipásztorok egy része más szolgálati helyre került, így fokozatosan megszüntek a közös alkalmak.

Dezső Attilát, a vendéglátó gyülekezet lelkipásztorát kérdeztük, hogyan indult újra ez a missziós szolgálat:
„2022-ben, amikor Sátoraljaújhelybe kerültünk, az Úr Lelke újra felizzította a szívünkben a SZIKRA tüzét, amiről sokan azt gondoltuk, hogy kialudt. És annyira nagy vágyat adott, hogy nem bírtuk tovább a semmit és 2023 novemberében Sátoraljaújhelyen, sok imádság és lelki tusakodás után, a gyülekezet támogatásával, újra éledt a zempléni ifjúsági misszió ezen ága. A még Zemplénben maradt egykori SZIKRÁS kollégákkal akkor közel 40 fiatal között szolgáltunk. (Vajdácska, SRKG és Újhely) Örömmel tapasztaltuk, hogy az Úr Jézus az Ő Lelkével előttünk járt és nyitott szíveket készített elő. Tóth Tamás testvér, aki a Zempléni Református Egyházmegye ifjúsági referense is, a sziklaszilárd alapról és az alapvetés fontosságáról, a Krisztusra épített életről tanított. A dicsőítést a SRKG DicsBand csapata vezette. Rengeteget nevettünk, evangéliumi történetet dolgoztunk fel ad hoc színház formájában. Már ott megfogalmazódott a fiatalokban és bennünk is, hogy akarjuk az újabb alkalmat.”

20240203_100629

A szolgálattevő lelkipásztor, Dezső Attila azt is elmondta, a SZIKRA tagjai fontosnak tartják, hogy a Zempléni fiatalok között, a helyi lelkipásztoroknak kell szolgálni:
„Mert úgy érezzük, Isten ránk bízta Zemplén ifjúságát Mi átéltük az ébredést a fiatalok között úgy, hogy csak mi voltunk, akik hűséggel követtük az Úr Jézust, és az Úr megtéréseket adott. Szóval senkit nem hívunk a Szentháromság Istenen kívül. Mert az Úr bennünket alkalmatlanokat tesz alkalmassá és szemmel láthatóan használ és megáld. És mindezt úgy, hogy nem állnak rendelkezésünkre komoly források sem. A vendéglátás mindig tea, szendvics és esetleg helyi készítésű süti. Tizedből, adományból, egy-egy gyülekezet. áldozatvállalásából szervezzük az alkalmainkat. És így jó, mert nem a pénz téríti meg a szíveket, hanem az Úr Igéje, az evangélium. Természetesen nagy örömmel fogadtuk, hogy ezen az alkalmon a Zempléni Református Egyházmegye támogatta a vendéglátást, amiből Pizzát rendeltünk a több mint hatvan főnek.
A tavalyi év sikeres kezdése után az idei első alkalom után azt is elárulta nekünk, hogy a folytatás lehetősége is egyértelmű: „Nagyon jó visszajelzések vannak, hiszen mi lelkészek ezután folytatjuk az utógondozást, ahogy a Lélek adja. A fiatalok várják a következő alkalmat. S hogy Istennek mennyire sikerült megmozdítani az állóvizet, mi sem mutatja jobban, hogy újabb gyülekezetek jelezték a zombori SZIKRÁN való részvételt. A korábbi is így indult. Akarjuk Zemplén ébredését. Dicsőség Istennek! „

20240203_095046

Az újraéledt zempléni ifjúsági misszió a SZIKRA szervezésében, márciusban Mezőzomboron, áprilisban pedig Tiszaladányban találkozhatnak az egyházmegye fiataljai.