Az élet vize Sátoraljaújhelyen

Sátoraljaújhelyen 2024. május 11-én immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Tiszáninneni Református Egyházkerület szervezésében a H2Ő - az Élet Vize elnevezést kapott városi evangelizáció. Azzal a határozott céllal indult útjára ez a sorozat, hogy egy-egy város főterén szóban, zenében megszólaljon az Isten dicséret és tanúságtétel a Szabadító Krisztusról.

A főtér ezúttal is megtelt élettel. A könyvárusítástól a kézműves sátorig, az Abaújvári Manufaktúra termékeitől az arcfestésen, csillámtetkón át az utcai gyermekjátékokig színes volt a paletta. A helyi gyülekezet kedves vendéglátását is élvező vendégek, fiatalok és idősek egyaránt nagy figyelemmel hallgatták a színpadon fellépőket is.

A Sárospataki Református Gimnázium dicsőitő csapata állt először színpadra, akikkel a közönség együtt énekelhette az ismerős énekeket.

BarnaS+molnarp

Barna Sándor püspökhelyettes köszöntőjében Jézusnak a magvető példázatára utalva arra hívta fel a figyelmet, hogy nem mindegy hogyan fogadjuk az elvetett magot. Mert a nagy Magvető ma is hinti a jó magot.

Ezután az Egyházkerület főgondnoka Dr. Molnár Pál köszöntőjében folytatva az előbbi gondolatsort az élő víz megújító lehetőségéről beszélt.

A város polgármestere, Szamosvölgyi Péter is köszöntötte az egybegyűlteket, és kiemelte, hogy a városban fontos helyet töltenek be az egyházak, jó kapcsolatot ápolva segítik egymást. A gyermekek, fiatalok között végzett szolgálatuk különösen értékes.

Mészáros István a Zempléni Református Egyházmegye esperese bár személyesen nem tudott részt venni, üzenetében a 23. zsoltár gondolataival köszöntötte a téren egybegyűlteket.

A helyi református gyülekezet lelkipásztora Dezső Attila is megszólította az oda érkező helyieket, és a környék gyülekezeteinek képviselőit. Majd a Fejes István Református Vegyeskar szolgálata következett. Hozzájuk csatlakozott egy közös énekszám erejéig a Sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola egy éve alakult gyermekkórusa is, Pappné Rjaskó Natália vezetésével. Szívmelengető volt látni és hallani, hogyan válnak eggyé a különböző generációk az Istent dicsőítő énekben.

Magyar Andrea igazgatóhelyettes a Petőfi Sándor Református Általános Iskola különböző csoportjainak bemutatkozását koordinálta. A néptánc és modern tánc mellett versek, különböző jelenetek, pantomim előadás is volt. Egy színes kavalkáddal mutatta be az iskola azokat az értékeket, amelyek az ott tanítókat és tanulókat egyaránt dicsérik.

A paksi református gyülekezet tagjaiból alakult IDM zenekar lépett ezután színpadra. A rövidítés az Így Dicsérünk Mi elnevezést takarja, és valóban annak a dicséretnek lehetett hallgatója a közönség, amelyik a Jézus által parancsba adott felhívásnak engedve, tovább adja mindazt, ami a Benne megtalált békességből, örömből, szabadításból sugárzott át rajtuk.

Közben két olyan bizonyságtétel hangzott el, ami arról a titokzatos, érthetetlen, megmagyarázhatatlan kegyelemről és megtartásról szólt, ami egyértelműen rámutat az Élet Urára.

H2O_0511_63

Csáky Soma

Csáky Soma és szülei valóban a halál szorításából szabadultak. Sokak előtt ismert az a baleset, amely Sárospatakon történt. Soma a vonat tetejére felmászó és áramütést szenvedő barátja segítségére sietett, amikor ő maga is olyan súlyosan megégett, hogy két hónapig feküdt mélyaltatásban, bizonytalanságban. A leletei alapján ugyanis az élettel össze nem egyeztethető eredményei voltak, és most mégis itt állhatott és elmondhatta, hogy hálás Istennek és mindennap ajándék számára. A szülők is bizonyságot tettek a baleset kapcsán előbb kérdésekkel teli, majd megerősödött hitükről.

A másik bizonyságtétel Kövér Zsolt cukrászmestertől hangzott el, akinek nem csak a cukrászdái, az édességei ismertek a helyiek előtt, hanem a hite is. A sárospataki református gyülekezet presbitereként szolgál, és mivel ő maga azt vallja, hogy mindent az Isten kezébe kell tenni ahhoz, hogy onnan vehessük ajándékként, számtalan emberen igyekszik segíteni. Ételosztást szervez, a rászorulók felé fordulva igyekszik szolgálni.

H2O_0511_77

Ifj. Csomós József

Az evangelizáció szolgálatát ifj. Csomós József, a TIREK ifjúsági missziójának vezetője, a SRHE tanára végezte, Zákeus történetét véve alapul.

Az ifjúsági referens azzal kezdte, hogy ha lett volna közvéleménykutatás Jézus korában és megkérdezték volna, hogy kit útálnak a legjobban a Jerikóiak, akkor nagy valószínűséggel Zákeus nyert volna. Mert fővámszedőként mindent megtett, mindent, ami törvényes és mindent, ami nem az, hogy gyarapítsa vagyonát.

Majd arról beszélt, hogy az az ember, akit mindenki utál, méltóságát meghazudtolva szalad, fára mászik, hogy lássa Jézust, mégis:

„Zákeusnak az üdvösséget nem az hozza el, hogy túlzóan nagylelkű módon megtéríti a kárt, hogy lemond a vagyonról és ezzel lemond a hatalomról, hanem az, hogy az a Jézus, akinek „adatott minden hatalom mennyen és földön”, az a Jézus lemond erről a hatalomról, lemond a gazdagságról és a rabszolgák halálával hal szörnyet, azért, hogy miénk legyen minden gazdagság és a legnagyobb hatalom: Újra Atyának szólítani az Istent.”

Ezzel Isten nem jobb életet kínál nekünk, hanem egy új életet. Az új élet jele pedig, hogy Zákeus hálás. Mert új életének a mozgatórugója az lesz, amit Jézus Krisztus tett. Minden más eltörpül emellett. Ez az evangélium, ez a keresztyénség. - tette még hozzá.

DSC_0961

Az IDM zenekarral örömmel, lelkesedéssel énekelt együtt még sokáig a jelenlévő közösség.

Végül Zsebeházi Ferenc vidám bohóc műsora következett, melyben a gyerekeket szólította meg az evangélium nagyon is komoly üzenetével.

A délután egész ideje alatt a sátoraljaújhelyi gyülekezet nőszövetségének vendégszeretetét élvezhették a jelenlévők, akik szendviccsel, süteménnyel, ásványvízzel kínáltak minden résztvevőt.

Köszönet a szervezésért, a lebonyolításért, a segítségért mindenkinek, aki részt vállalt ebben, a helyi gyülekezetnek, a helyi református iskolának, a város önkormányzatának, a Művelődési Ház munkatársainak, a SKY Studiónak, és természetesen mindezért legyen Istené a dicsőség!