Az egyház szolgálata a világ felé

Ezen az éven november 11-én került megrendezésre egyházkerületünk Lelkész -presbiteri konferenciája Miskolcon, melynek a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon tornacsarnoka adott otthont.

Az egyházkerület gyülekezeteiből az alkalomra összegyűlt körülbelül 400 presbiter és lelkipásztor két új énekeskönyvi éneket tanulhatott meg, Szűcs Endre püspöki főtanácsos vezetésével.

preskonf_11.11_26

Majd Pásztor Dániel igei köszöntésével folytatódott az alkalom. Az egyházkerület püspöke arról a látható szeretetről beszélt az egybegyűlteknek, amely képes önmagáról lemondani, amely képes önmaga elé helyezni a másikat. Arról a cselekvő szeretetről, amely soha el nem múlik. „Arról fogja meglátni a világ, hogy az ő tanítványai vagytok, ahogy egymást szeretitek.” fogalmazott a püspök.

preskonf_11.11_34

Dr. Molnár Pál a kerület főgondnoka, a presbiteri szolgálat kapcsán a legfontosabb feladatnak azt nevezte köszöntőjében, hogy a presbiteri szolgálatot úgy vigyük véghez, hogy igaz hittel, töredelmes szívvel szolgáljuk az Istent, mert ezzel a jó példával tudjuk népszerűsíteni az Ő ügyét.

Ezt követően dr. Ábrám Tibor, az intézmény igazgatója köszöntötte az egybegyülteket, majd a Miskolc-Avasi református egyházközség gyermekkórusa az ének szavával tett bizonyságot a bennünket ma is megelevenítő Isten szeretetéről.

preskonf_11.11_69

Dr. Rákos Lóránt a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház lelkészi főjegyzőjének előadása „A presbiteri tisztségviselés helymeghatározása a református egyházban” címmel hangzott el. A történelmi áttekintés mellett a presbiterek korunk egyházában betöltött szerepéről beszélt. Előadását követően, rövid szünet után Pásztor Dániel püspök beszélt a népszámlálás tanulságairól. Tájékoztatójában arra hívta fel a figyelmet, hogy a számok is arra engednek következtetni, hogy a magyar református egyház elhagyva a népegyházi kereteket, hitvalló egyházzá fog válni.

preskonf_11.11_85

Ezután Mészáros János Elek énekes előadását hallgathatták meg a konferencia résztvevői. Dr. Szemán Ákos presbiteri főjegyző zárszóként az esemény vezérigéjét olvasta és mondta el azzal kapcsolatos gondolatait.

Barna Sándor Pál apostol Efézusiakhoz intézett szavait idézte a konferenciát lezáró imádság és áldás előtt. „Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett.”

A presbiteri konferencia egészének felvételét is közzétesszük a közeljövőben.