A szeretet szolgálata

A diakónia volt a témája a Tiszáninneni Református Egyházkerület tavaszi lelkész-presbiteri konferenciájának, melyet a Miskolci Egyetem díszaulájában tartottak április 23-án. A résztvevők a gyülekezeti, valamint az intézményes diakónia gyakorlatát és lehetőségeit, továbbá az egyházkerület diakóniai munkáját ismerhették meg.

kép

Az egyházkerület nevében Pásztor Dániel tiszáninneni főjegyző, a Miskolci Egyetem képviseletében pedig Czap László tanszékvezető köszöntötte az egybegyűlteket.

kép

Az erőtlenek támogatása

"Mi, erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk és ne a magunk kedvére éljünk." (Róm 15:1) Csomós József tiszáninneni református püspök igehirdetésében rávilágított: vannak erősek, akik az Isten igéjéből többet megértettek és vannak gyengébbek, akik az ige szabadságát még nem merik egész életükre kiterjeszteni.

kép

Azoknak, akik megkapták Istentől a képességet, kötelességük észrevenni a testi és lelki gyengeség jeleit és támogatni a rászorulókat – emelte ki. Kálvin szavait idézve hangsúlyozta: "akik Isten megismerésében előbbre haladtak, ne tartsák méltánytalanságnak, hogy rájuk több teher hárul. Minél erősebb valaki Krisztusban, annál inkább el van kötelezve az erőtlenek támogatására”.

Tetté lett ige

Besztercey András, a MRE Szeretetszolgálati Iroda vezetője a diakónia alapvetéseiről beszélt előadásában. Azt mondta, hogy az egyháznak ki kell lépnie a templom falai közül, ezt pedig a szeretetszolgálattal teheti meg. "Diakónia nélkül tető nélküli minden gyülekezet.

kép

A diakónia arról szól, hogy biztonságot, szeretetet és közösséget adok. Így lesz a diakónia tetté lett ige és így lesznek a diakónusok Isten követei a világban és a gyülekezetekben." Besztercey András tájékoztatása szerint ma Magyarországon 38 ezer rászoruló részesül református intézményes diakóniai ellátásban a házi segítségnyújtástól kezdve a szociális étkeztetésen át egészen a bentlakásos ellátásig.

Integrált ellátás

Az egyházkerület diakóniai munkáját mutatta be előadásában Jónyer Lajosné, a 2010-ben indult Tirek Diakóniai Központ igazgatója, aki kitért a kórházmisszió, a fogyatékkal élők gondozása és az idősek területén végzett szolgálatra, a központ adománygyűjtési akcióira és a Kék Kereszt Egyesülettel fennálló együttműködésre.

kép

Mint mondta, legnagyobb ellátási területükön, a házi segítségnyújtásban 198 településen összesen 430 fő ellátásáról gondoskodnak, 2016 márciusától pedig közfoglalkoztatásúak segítik munkájukat. „A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok” – hangsúlyozta az előadó.

Több mint szolgáltatás

A Perkupai Gondviselés Református Diakóniai Központ 2010-ben kezdte meg működését: szociális étkeztetésben, nappali ellátásban és otthoni gondozásban segítenek 29 település csaknem 800 idősének.

kép

Az intézmény az elmúlt években jelentős bővülésen ment keresztül, Kölönte Sándor lelkipásztor szerint azért, mert egyre több idős embernek van szüksége gondoskodásra, odafigyelésre és szeretetre. – Nagyon sokan szomjaznak a szeretetre. Mi azért vagyunk több egyszerű szolgáltatásnál, mert az ellátás mellett a lélekkel is foglalkozunk. Gondozónőink nem csak szaktudásukat, hanem a hitüket is viszik a gondozottakhoz – fejtette ki.

Közönség helyett közösség

Anda Tibor noszvaji lelkipásztor a konferencia záró előadásában többek között arról beszélt, hogy a diakónia milyen területeken jelenhet meg a gyülekezeti gyakorlatban. Meglátása szerint a diakónia egy nagyon fontos eszköz a szolgálatban, ugyanis lehetőséget teremt az evangélium üzenetének közvetítésére.

kép

Nem csupán idősek és betegek gondozását jelenti, hanem olyan feladatok elvégzését, melyben a közösség tagjai együtt vehetnek részt. "Törekedjünk arra, hogy a gyülekezeti élet ne egyszemélyes show legyen, a gyülekezet ne mint közönség, hanem mint közösség vegyen részt az alkalmakon, illetve, hogy az ige a cselekedeteken keresztül tapasztalhatóvá váljon mások számára!"

Szeretetszolgálat

"Ha tartozunk egy közösséghez, akkor tartozunk is ennek a közösségnek" – mondta a konferencia zárásaként Ábrám Tibor egyházkerületi főgondnok, aki úgy vélte: a társadalmi tőke újratermelésében az egyházi közösségeknek kiemelt szerepük van, ugyanis a lélek gyümölcsét teremve hozzájárulnak a helyi és a nagyobb társadalom jólétéhez.

kép

Ábrám Tibor Jób és Nehémiás példáján keresztül rávilágított, hogy a szeretetből való szolgálatnak számos formája van, így "a csendben egymás mellett ülés diakóniájától a jóra való kezeink megerősítésének diakóniájáig mindenre van lehetőség a gyülekezetekben".

Kojsza Péter