A Lelkészegyesület nyári konferenciája

A Magyar Református Lelkészegyesület 2022. augusztus 1-4. között Sárospatakon tartotta Nyári Konferenciáját a Zsinat Elnökségi Tanácsának támogatásával.


04_Dsc_2211

A megnyitó a sárospataki templomban volt, igét hirdetett Pásztor Dániel tiszáninneni püspök, a konferenciát Szőnyi Tamás esperes az egyesület elnöke nyitotta meg. A konferencia minden napja áhítattal vette kezdetét, melyeken Szabó László lelkipásztor (Debrecen), Lentulai Attila esperes (Győr), Szilágyi-Sándor András lelkipásztor (Budapest-Kőbánya) végezték az igei szolgálatot.

A délelőtti órákban olyan előadások várták a konferencia tagjait, mint Dr. Szathmári Emília főiskola adjunktus: Pataki exodus, Kiss Endre József: Hugenották. A „párizsi vérnász” 450. évfordulóján megemlékezés.

A Sárospataki Református Gyűjtemények Múzeuma új kiállításának megtekintése mellett, az előadások megbeszélése, egyházi életünknek aktuális kérdéseiről folytatott eszmecsere is része volt a délelőtti programoknak.

A délutánok folyamán kötetlenebb formában folytatódhatott a beszélgetés, de ajánlott programok is várták a résztvevőket. Többek között a sárospataki vár meglátogatása, városnézés, az iskolakert megtekintése. Az szerdai napon pedig Borsiban a felújított Rákóczi kastély meglátogatására volt lehetőség.

01_Dsc_2223

A csütörtöki napon, az áhítatott követően megfogalmazásra került a konferencia záró nyilatkozata, mely a köszönetnyilvánítás mellett, a Magyar Református Lelkészegyesület jövőbeni céljait is érintette.

Ezt követően a Kárpát-Medencéből összegyűlt résztvevők a találkozás és a tanulás örömével köszöntek el egymástól, a következő találkozás reményében.